Nieuws
woensdag, 24 nov 2021

"Onderzeese kabel zorgt niet voor voldoende bevoorradingszekerheid"

“Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) wil een onderzeese kabel aan laten leggen tussen Denemarken en dit land om zo een mogelijk overschot aan Deense windenergie naar hier te transporteren en op die manier bij te dragen aan de bevoorradingszekerheid na de kernuitstap”, zegt Kamerlid Reccino Van Lommel. “De dure uitwisseling van hernieuwbare energie tussen verschillende Europese landen zal echter nog steeds niet volstaan om te voorzien in onze stijgende energiebehoefte.” Het Vlaams Belang heeft derhalve ernstige vragen bij het project van een dergelijke kabel. 

De onderzeese kabel tussen Denemarken en de Vlaamse kust zou een traject van 500 à 600 kilometer afleggen en krijgt de naam ‘TritonLink’ mee. “Van der Straeten sloot dinsdag op een conferentie in Kopenhagen een akkoord met haar Deense collega Dan Jørgensen om de plannen verder uit te werken”, aldus Van Lommel. “Maar er blijven nog heel wat fundamentele vraagtekens bij dit project. Wat zal de uiteindelijke kostprijs van dit miljardenproject zijn, hoeveel windenergie gaan we daadwerkelijk kunnen importeren vanuit Denemarken en in welke mate zal dit project bijdragen aan de bevoorradingszekerheid van dit land?”

“Met of zonder kabel, het is simpelweg een sprookje dat 100 procent hernieuwbare energie realistisch is op korte of middellange termijn”

Het project met Denemarken kadert in het ruimere groene verhaal dat het land op relatief korte termijn kan overschakelen naar 100 procent hernieuwbare energie. “Aangezien stroom uit hernieuwbare bronnen zeer onbetrouwbaar is, ze is namelijk afhankelijk van de weersomstandigheden, en stroom op zich moeilijk valt op te slaan, is een interconnectie tussen de verschillende gebieden waar hernieuwbare energie wordt opgewekt noodzakelijk in een dergelijk scenario”, vervolgt Van Lommel. “Zelfs al spenderen we miljarden aan het verbinden van de verschillende plekken in Europa waar wind- of zonne-energie wordt opgewekt, dan nog zal dit niet volstaan om onze stijgende energiebehoefte op een betaalbare manier in te vullen. Bovendien brengt ons dit in een zeer afhankelijke positie.”

Hoogspanningsnetbeheerder Elia berekende recent dat met de grootschalige omslag naar elektrische wagens, warmtepompen en de elektrificatie van industriële processen, het stroomverbruik in ons land tegen 2050 zal verdubbelen. “Willen we enkel op hernieuwbare stroom draaien, zullen we de helft van die stroom uit het buitenland moeten halen. Dat is een waanzinnige gok op kap van onze toekomst”, besluit Van Lommel. “Om onze bevoorrading te verzekeren en tegelijkertijd onze impact op het klimaat zo miniem mogelijk te houden, hebben we geen nood aan een onderzeese kabel maar aan een betrouwbare en schone vorm van energieopwekking in eigen land, zoals kernenergie.”