Nieuws
woensdag, 02 feb 2022

Onderzoek: dit is hoe Europeanen denken over immigratie

Samen met de Europese partners van de ID Groep (Fractie Identiteit & Democratie in het Europees Parlement) liet Tom Vandendriessche, Europees Parlementslid voor het Vlaams Belang, een peiling uitvoeren die polste naar hoe burgers in tien Europese landen kijken naar immigratie. De resultaten spreken voor zich”, zegt Europees Parlementslid Tom Vandendriessche (Vlaams Belang). “Beter beveiligde grenzen en opvang in eigen regio worden zeer breed gedragen.”

Het Duitse onderzoeksinstituut INSA Consulere, onder meer bekend omwille van de wekelijkse Sonntagsfrage in Bild, voerde het onderzoek uit. INSA bevroeg duizend deelnemers uit tien verschillende EU-lidstaten en peilde door middel van tien vragen naar de kennis, participatiegraad en ingesteldheid ten aanzien van het immigratiebeleid.

“Voor Vlaanderen bleek dat slechts 35 procent vindt dat er rekening wordt gehouden met zijn of haar visie omtrent immigratie”, aldus Vandendriessche. “En we zien een gelijkaardige trend in alle landen waar het onderzoek werd afgenomen, enkel in Nederland ligt het lichtjes anders. De afstand tussen het beleid en de burger is dan ook vrij groot. Zo blijkt dat in Vlaanderen slechts 30 procent van de bevraagden al had gehoord van het EU-migratiepact.”

“Nieuw immigratie-onderzoek bevestigt wat Vlaams Belang al jaren bepleit: Opvang moet zoveel mogelijk in eigen regio”

Wat het beleid betreft is de peiling echter duidelijk: 55 procent van de Vlamingen toont zich voorstander van meer grensbeveiliging. In Polen, Hongarije, Duitsland en Oostenrijk is 2/3de en meer hier voorstander van. “Ook over de transparantie van het beleid waren de respondenten van alle tien landen het eens”, vervolgt Vandendriessche. “Er moet meer duidelijkheid komen over de kosten en baten van immigratie en integratie.”

“De opvang van immigranten zou dan weer beter dichtbij het land van herkomst moeten plaatsvinden, zo geeft 73 procent van de Vlamingen aan. Een trend waarin Vlaanderen gevolgd wordt door de andere landen”, besluit Vandendriessche. “We zien bevestigd dat zaken waar wij al jaren voor ijveren, zoals beter beveiligde grenzen en opvang in eigen regio, breed gedragen worden in Vlaanderen en in Europa.”