Nieuws
woensdag, 27 jul 2022

“Onderzoek naar oorsprong coronavirus is zinloos geworden”

Het Vlaams Belang stelt zich ernstige vragen bij de recente vaststelling van een groep internationale onderzoekers dat het coronavirus zo goed als zeker ontstond in een dierenmarkt in het Chinese Wuhan. “We zijn ondertussen bijna drie jaar na de feiten”, zegt Kamerlid Dominiek Sneppe. “En de valabele piste van een menselijke fout in een Chinees laboratorium kan al lang niet meer onderzocht worden, daar heeft het communistisch regime in Peking voor gezorgd.”

In mei 2020 diende het Vlaams Belang een voorstel van resolutie in met het oog op steun aan internationale verzoeken om de rol van China in de uitbraak van het coronavirus te onderzoeken. “Een vraag die toen nog relevant was maar de resolutie werd door de andere partijen verworpen”, aldus Sneppe. “Ze waren daarmee het regime in Peking ter wille dat er alles aan wou doen om een onderzoek in de Chinese laboratoria te voorkomen.”

“Wanneer alle bewijzen nauwgezet werden weggewerkt is geen ernstig onderzoek naar de oorsprong van het coronavirus meer mogelijk”

“Dokter Li Wenliang, die wereldwijd beschouwd wordt als de klokkenluider van het coronavirus, behoorde al snel niet meer tot de levenden. De Chinese overheid verwijderde van meet af aan vakkundig ieder bericht op sociale media dat over hem ging en maandenlang werden in China burgers opgepakt die zich kritisch hadden uitgelaten over de aanpak van het virus”, vervolgt Sneppe. “En terwijl Peking in die dagen elk onderzoek tegenhield en iedere informatie manipuleerde, mocht tv-viroloog Marc Van Ranst hier op alle televisiezenders de ‘openheid’ van zijn Chinese vrienden bewieroken.”

“Een onderzoek van wereldgezondheidsorganisatie WHO naar de oorsprong van het coronavirus werd anderhalf jaar geleden ook al een maat voor niets”, aldus nog Sneppe. “De WHO, met als voorzitter de Ethiopische communist Tedros Ghebreyesus, kon dan ook op geen enkele manier als een van China onafhankelijk orgaan beschouwd worden. We zien de meerwaarde niet in van dit recente onderzoek dat zich niet meer kon toespitsen op de laboratoria en dat uitgerekend werd verricht door de aan de WHO als adviseur verbonden Nederlandse virologe Marion Koopmans.”