Nieuws
dinsdag, 25 jan 2022

Ongewenst gedrag op openbaar vervoer moet stoppen

Steeds meer wordt het spoorgebeuren van dit land geconfronteerd met ongepast en crimineel gedrag. “Het kan dan gaan over feiten van fysieke of verbale agressie, bedreigingen, intimidatie, zwartrijden of vandalisme”, zegt volksvertegenwoordiger Frank Troosters. “Feiten waarvan niet enkel treinreizigers, maar ook in toenemende mate het NMBS-personeel het slachtoffer worden.” Het Vlaams Belang diende dan ook een Voorstel van Resolutie in om de veiligheid in de treinen en op de perrons te verhogen. Een voorstel dat vandaag door de meerderheid werd weggestemd.

Enige tijd geleden werd een vrouwelijke treinbegeleidster door geweldplegers in elkaar geslagen en gewond achtergelaten op het perron van Ottignies. Vorige week werd een 25-jarige vrouwelijke studente langdurig lastiggevallen toen ze ’s avonds de trein van Diest naar Brussel wilde nemen. Zij werd het slachtoffer van jonge dronken mannen die haar insloten en vervolgens intimideerden, uitmaakten voor ‘racist’ en haar bedreigden. “Jaarlijks worden er meer dan 20.000 criminele feiten geregistreerd”, aldus Troosters. “Het Vlaams Belang confronteerde de minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) al ontelbare keren met deze feiten, maar enige concrete en structurele actie van de minister of van de NMBS-directie blijft uit.”

“Veiligheid is voor ons een topprioriteit en crimineel gedrag moet op gepaste wijze aangepakt worden”

Voor het Vlaams Belang zijn het steeds vaker voorkomende criminele gedrag en het uitblijven van gepaste actie onaanvaardbaar. “Veiligheid is voor ons een topprioriteit en moet zo behandeld worden”, vervolgt Troosters. “Securail, de veiligheidsdienst van de NMBS, is onderbemand en smeekt zelf om versterking. De uitgaven van de NMBS voor haar veiligheidsdienst dalen jaarlijks en bedragen nog geen 4 procent van haar totale uitgaven. De agenten beschikken slechts over beperkte verweermiddelen en ook in hun opleidingen wordt steeds minder geïnvesteerd.”

Het Vlaams Belang wil niet langer toezien hoe het gebrek aan verantwoordelijkheidszin van de beleidsverantwoordelijken vroeg of laat tot feiten met een zware of fatale afloop zou kunnen leiden. “Als Gilkinet zijn verantwoordelijkheid niet neemt moeten wij zelf actie ondernemen”, aldus nog Troosters. “Wij legden dan ook een voorstel van resolutie ter bespreking op tafel in de commissie Mobiliteit en Overheidsbedrijven van het federaal parlement. Met deze resolutie sporen wij de regering ertoe aan om snel méér en gekwalificeerd personeel aan te werven, voldoende en kwaliteitsvolle opleidingen te organiseren en om voor dit alles voldoende financiële middelen te voorzien. De tijd van wegkijken is voorbij, tijd voor maatregelen.”

Het is dan ook onbegrijpelijk dat de meerderheidspartijen de Vlaams Belang-resolutie niet gesteund hebben. “Blijkbaar is het spelen van politieke spelletjes of het opvolgen van de partij-instructies belangrijker dan de veiligheid van de treinreizigers of het NMBS-personeel”, besluit Troosters. “Dit is beschamend en maakt de uitingen van verontwaardiging of medeleven van de paars-groene politici telkens er nieuwe criminele feiten plaatsvinden totaal ongeloofwaardig”.