Persberichten
vrijdag, 18 mei 2018

Ongezien: partijvoorzitter bestempelt door eigen N-VA-ministers recent mee goedgekeurde energiestrategie als 'onrealistisch'

Stefaan Sintobin: "Plannen van Energiepact zijn inderdaad niet realistisch. Ik wil van Geert Bourgeois duidelijkheid of Vlaamse regering nog achter Pact staat."

Een partijvoorzitter van een regeringspartij die het beleid dat zijn eigen ministers mee goedkeurden bestempelt als 'onrealistisch'. Dat is nog niet vaak gezien.” Zo reageert Chris Janssens, Vlaams Belang-fractievoorzitter in het Vlaams Parlement, op de snoeiharde kritiek van N-VA-voorzitter Bart De Wever op het door zijn eigen N-VA-ministers nauwelijks anderhalve maand geleden mee goedgekeurde Energiepact.

Ten gronde is het Vlaams Belang het uiteraard wel eens met de kritiek van De Wever. Het Vlaams Belang heeft naar aanleiding van de discussie omtrent het Energiepact van meet af aan duidelijk gemaakt zich ernstig zorgen te maken over de energiebevoorrading en -betaalbaarheid indien er aan de plannen uitvoering zou gegeven worden.

Vlaams Belang-energiespecialist Stefaan Sintobin: “Uit alle cijfers blijkt immers dat  de voorliggende plannen niet realistisch zijn en geen waarborgen bieden voor onze energiebevoorrading. Hetzelfde geldt voor de betaalbaarheid van de energiefactuur die de voorbije jaren, onder meer door de ondersteuningsmechanismen van hernieuwbare energie, al duizelingwekkend steeg.”

Het Vlaams Belang-parlementslid stelde echter vast dat de N-VA ondanks deze bezwaren op Goede Vrijdag een akkoord goedkeurde dat dit onrealistische beleid – inclusief kernuitstap – mee vormgeeft. Nog pas op 24 april verdedigde Vlaams minister-president Geert Bourgeois dit akkoord namens de Vlaamse regering in de commissie algemeen beleid van het Vlaams Parlement naar aanleiding van parlementaire vragen van Stefaan Sintobin.

Chris Janssens vraagt zich nu af wat de gevolgen van de straffe uitspraken van de Antwerpse keizer-koster nu zullen zijn voor de Vlaamse regering: “De Vlaamse en de federale regering lijken niet meer in staat op een behoorlijke manier te besturen. Heeft deze Vlaamse regering eigenlijk nog wel een energiestrategie? Dat is na deze uitspraken en het permanente jojo-gedrag van de N-VA hoogst onduidelijk.”

Om klaarheid te scheppen heeft Stefaan Sintobin vandaag een interpellatieverzoek ingediend waarbij hij aan minister-president Geert Bourgeois duidelijkheid zal vragen of het Energiepact nu nog overeind blijft, nu de voorzitter van de grootste Vlaamse meerderheidspartij dat Pact blijkbaar afschiet.