Nieuws
dinsdag, 21 nov 2023

Ontsluiting Brusselse haven is voorbeeld van wereldvreemde symboolpolitiek

Foto: iStock. Ontsluiting Brusselse Haven is voorbeeld van wereldvreemde symboolpolitiek

Voor het Vlaams Belang is de aansluiting van de Brusselse haven op het spoornet niets meer dan een rood-groen symbooldossier, dat maar weinig zoden aan de dijk zal brengen. “Uiteraard zijn we niet gekant tegen een vermindering van het aantal vrachtwagens op onze snelwegen, maar daar zijn we met minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) nog heel ver van verwijderd”, zegt Kamerlid Pieter De Spiegeleer. “Waar hij wel voor zorgt, is alweer een transfer naar het Brussels Gewest.”

In 2021 werd in dit land 62.990.048 ton goederen vervoerd via het spoor. Het Vlaams Belang wil die hoeveelheid in de toekomst zeker uitgebreid zien, maar hecht geen enkel geloof aan de belofte van Gilkinet (Ecolo) om dit te kunnen verdubbelen tegen 2030. “De minister heeft de onhebbelijke gewoonte om met de regelmaat van en klok aankondigingen te doen die gewoon niet vallen in te lossen”, aldus De Spiegeleer. “Een klein beetje realiteitszin zou hem sieren, ook in dit dossier.“

“Gilkinet levert nattevingerwerk, overgoten met misplaatst optimisme”

Volgens Gilkinet zou de ontsluiting van de haven van Brussel tegen het begin van het volgende decennium moeten zorgen voor een afname van zo’n 18.500 vrachtwagens op onze wegen. “Maar de minister kon helaas de vraag niet beantwoorden waarop hij zich voor die simulatie baseerde. Het is gewoon nattevingerwerk, overgoten met heel veel misplaatst optimisme”, gaat De Spiegeleer verder. “Met zijn vooropgestelde investeringen in Brussel, die oplopen tot 7,7 miljoen euro, komt de minister tegen 2030 nog niet aan 0,7 procent van zijn beoogde doelstellingen. Met dit tempo komen we echt nergens.”  

Het Kamerlid is uiteraard voorstander van de ontsluiting van de haven van Brussel. “Onze havens hebben nood aan extra investeringen en aan maatregelen om een efficiëntere ontsluiting per spoor te realiseren”, besluit De Spiegeleer. “Maar Gilkinets investeringen zijn niets meer dan een rood-groen onderonsje tussen hemzelf, de minister voor de Brusselse haven Alain Maron (Ecolo), en Brussels minister-president Rudy Vervoort (PS). En ze betekenen niets anders dan een federaal geschenkje aan het failliete Brussels Gewest.”