Persberichten
dinsdag, 03 sep 2019

Onverantwoord! Regie der Gebouwen beschikt nog steeds niet over een inventaris van haar gebouwen met loden waterleidingen.

Federaal Volksvertegenwoordiger Kurt Ravyts :  “De Regie der Gebouwen beschikt met betrekking tot loden waterleidingen vandaag nog steeds niet over een kadaster van de risicozones in haar patrimonium. Het is hoog tijd dat de als overheidsdienst stiefmoederlijk behandelde Regie der Gebouwen definitief de 21ste eeuw wordt binnen geloodst.”.

Bij het begin van de zomer kwam aan het licht dat zich in een aantal Brusselse federale politiekazernes in eigendom en beheer van de Regie der Gebouwen nog steeds sterk verouderde loden waterleidingen bevonden. Uit een analyse van het drinkwater in deze gebouwen bleek dat voor zowel lood, zink en nikkel de waarden zeer ver boven de Europese normen lagen.

Federaal Volksvertegenwoordiger Kurt Ravyts (Vlaams Belang) vroeg aan bevoegd Minister Koen Geens in welke andere gebouwen in eigendom van de Regie der Gebouwen zich nog loden leidingen bevonden, in welke van deze gebouwen deze leidingen momenteel worden vervangen of er reeds plannen zijn om dit uit te voeren.  Het antwoord op zijn schriftelijke vraag was vrij onthutsend : de Regie der Gebouwen weet absoluut niet in welke van de door haar beheerde gebouwen er nog loden waterleidingen liggen! De Regie der Gebouwen raadt de gebruikers van gebouwen waarvan men een sterk vermoeden heeft dat er zich loden leidingen bevinden om drinkwateranalyses te bestellen. Men wenst enkel preventieve maatregelen te nemen en een audit te laten uitvoeren op de sites waar zich mogelijk verouderde leidingen bevinden.

De Regie der Gebouwen belooft tenslotte een raamovereenkomst uit te werken en te sluiten teneinde een kadaster op te stellen van de risicozones. Het ontbreken van gegevens met betrekking tot loden waterleidingen staat in schril contrast met de gegevens over asbestmaatregelen door de Regie der Gebouwen. Half augustus raakte bv. bekend dat de voorbije 5 jaar deze asbestsaneringen 1,828 miljoen euro hebben gekost verspreid over 196 facturen. Betekent dit de voorbije 5 jaar door de Regie der Gebouwen in het door haar beheerd patrimonium nergens loden waterleidingen werden vervangen?

Kurt Ravyts zal Minister Geens tijdens de volgende weken verder ondervragen over deze onthutsende vaststellingen rond de voor de gezondheid van het personeel niet overal optimale infrastructuur in beheer van de Regie der Gebouwen. Tegelijkertijd zal hij de minister confronteren met tal van andere gegevens met betrekking tot de werking van de Regie der Gebouwen die de voorbije weken en maanden opgelijst werden in het kritische auditrapport van de Inspectie van Financiën en een recent rapport van het Rekenhof.