Nieuws
donderdag, 04 nov 2021

Onze lerarenkamers zijn niet ‘te wit’

Bepaalde linkse opiniemakers beweren dat Vlaamse lerarenkamers te blank zijn. “Een vreemde en in feite racistische bewering”, zegt Vlaams Parlementslid Jan Laeremans. “Een leerkracht moet sterk vakinhoudelijk en pedagogisch-didactisch onderlegd zijn. Huidskleur of afkomst mogen daar niet bij van tel zijn, maar wel kunde en kennis. Het lerarenberoep draait om kwaliteit, niet zomaar om diversiteit.”

Uit een nieuwe nulmeting van de Vlaamse overheid blijkt dat slechts 6,2 procent van de Vlaamse leraren buitenlandse roots heeft. Dit aandeel zit in stijgende lijn: in 2013 ging dit maar om 4,9 procent. Desondanks problematiseren bepaalde individuen deze cijfers. Volgens professor pedagogische wetenschappen Orhan Agirdag zijn onze lerarenkamers immers ‘te wit’. Dat schrijft ook De Morgen. ‘Wit’ is een politiek correcte benaming voor blank. Pedagoog Agirdag zegt in dat kader dat het een ‘goeie zaak’ is als er meer gekleurden les zouden geven.

Goede leerkrachten moeten over expertise en vaardigheden beschikken, niet over de ‘juiste’ kleur

Jan Laeremans toont zich echter kritisch over de beweringen. “Wat wil Agirdag zeggen met zijn uitspraak dat ons lerarenkorps ‘te wit’ is?”, vraagt hij. “Dit impliceert dat de aanwezigheid van blanke leerkrachten iets nadeligs is. Sterker nog: dit getuigt van een en hetzelfde racisme als stellen dat een wijk ‘te bruin’ is geworden.”

Ook stelt Laeremans zich vragen bij de bewering dat ons onderwijs meer allochtone leraren nodig heeft omdat leerlingen uit minderheidsgroepen zich anders minder herkennen en minder tot leren zouden komen. “Dit impliceert dat je van iedere aanwezige minderheid in je school ook een leraar met die afkomst zou moeten hebben. Hoe wil men dat waarmaken? Mijns inziens is dit puur en enkel een betoog voor het invoeren van diversiteitsquota.”

Het Vlaams Belang kant zich dan ook tegen artificiële ingrepen die niet de onderwijskwaliteit als primaire focus hebben. “Wij hebben niet meer ‘kleur’ in de lerarenkamers nodig. Wij hebben meer en degelijkere leerkrachten nodig - autochtoon of allochtoon mag daarbij geen rol spelen.”