Nieuws
maandag, 06 dec 2021

“Onze taalrichtingen verdienen meer promotie”

Steeds minder studenten kiezen voor een taalrichting in het hoger onderwijs. Dit zorgt voor een toenemend tekort aan taalleraren. Daarnaast daalt nu ook de populariteit van Latijn en Grieks net als die van moderne talen in het secundair onderwijs. “Dat is geen goede zaak. Het Vlaams leerplichtonderwijs kent nu al een dalend taalniveau en een verminderde taalvaardigheid bij jongeren”, zo zei Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Laeremans aan onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) vorige week in het Vlaams Parlement. “De kwaliteit van het taalonderricht in het secundair speelt een cruciale rol in de keuze om al dan niet verder te studeren in een taalrichting. Taalrichtingen in het algemeen moeten dan ook meer gepromoot worden.”

Bekwame taaldocenten zijn nodig om het dalende taalniveau in het secundair onderwijs op te krikken. Maar het aantal nieuwe inschrijvingen in taalrichtingen daalt alweer dit academiejaar. Uit recente cijfers van UGent blijkt dat 190 bachelorstudenten voor taal- en letterkunde kozen. Tien jaar geleden waren dat er nog 413. En toegepaste taalkunde heeft met 152 inschrijvingen het laagste cijfer ooit. Vooral Nederlands en Frans verliezen aan populariteit. Nochtans stelde Weyts dat hij een actieplan Talen zou ontwikkelen zodat voldoende studenten instromen in talenopleidingen en die van Nederlands in het bijzonder. “Helaas werd deze belofte tot op heden niet ingelost”, betreurt Laeremans.

“Er moeten nu maatregelen komen om taalrichtingen aantrekkelijker maken”

Eén op de vijf taalleerkrachten die voor de klas staat, heeft nu al geen talendiploma. “De achteruitgang van de instroom in de taalopleidingen zal dit tekort nog groter maken”, waarschuwde Laeremans. “Dat zal de zo geroemde meertaligheid in Vlaanderen niet ten goede komen. Als men een goede opleiding kreeg en de vakinhoudelijke kennis en expertise kan overdragen aan leerlingen, is er meer kans dat leerlingen uit de derde graad kiezen voor een taalrichting. Dat is nodig, want de arbeidsmarkt vereist sterke taalprofielen, zeker in de communicatiesector en de vertaalwereld.

Het Talenplatform stelde vorig jaar strengere kwaliteitseisen voor voor het lesmateriaal voor taalopleidingen. “Bent u hiermee al gestart?”, wilde Laeremans van de minister weten. Men moet zo onder meer komaf maken met te gemakkelijke invulboekjes. U moet eveneens uw schouders zetten onder de door het Talenplatform geadviseerde grootschalige mediacampagne om jongeren warm te maken voor taal en taalopleiding.