Nieuws
maandag, 20 mrt 2023

“Onzekerheid over pensioenen een logisch gevolg van geknoei van Vivaldi”

Foto: iStock. “Onzekerheid over pensioenen een logisch gevolg van geknoei van Vivaldi”

Uit een recent onderzoek van bank en verzekeraar Argenta blijkt dat een derde zich onzeker voelt over zijn of haar pensioen. “De Vivaldi-regering moet stoppen met knoeien en dringend maatregelen nemen om de pensioenen betaalbaar te houden en de koopkracht van gepensioneerden te verzekeren”, zegt Kamerlid Ellen Samyn. Het is tijd voor een grondige pensioenhervorming, met een hoger minimumpensioen voor werknemers én zelfstandigen, een apart stelsel voor nieuwkomers en een plafond voor de hoogste pensioenen.”

Bij haar aantreden in september 2020 kondigde de federale regering een nieuw politiek tijdperk aan waarin de nodige hervormingen zouden worden doorgevoerd. “Maar na bijna drie jaar ruzie maken, zijn de Vivaldi-excellenties, ondanks de grootste en duurste kabinetten uit de Belgische geschiedenis, er nog altijd niet in geslaagd iets dat nog maar in de buurt komt van een hervorming klaar te krijgen”, stelt Samyn vast. “Geen beloofde arbeidsmarkthervorming, geen beloofde fiscale hervorming en ook geen beloofde pensioenhervorming. Het waren drie verloren jaren en de kans dat er toch nog iets uit de bus komt neemt dag na dag af.”

“Voorstellen van Lalieux waren niet ernstig te nemen”

Het Vlaams Belang vindt het niet meer dan logisch dat veel mensen zich onzeker voelen over hun pensioen. “De socialistische minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) deed wel al verschillende voorstellen voor een pensioenhervorming”, vervolgt Samyn. “Helaas kon niemand deze voorstellen ernstig nemen. Zelfs als basisdocument voor de opstart van de regeringsonderhandelingen waren deze voorstellen onvoldoende.”

 “Zolang de Vivaldi-regering geen pensioenhervorming uitwerkt die zorgt voor voldoende koopkracht op korte termijn en voor betaalbaarheid op lange termijn, zal ze onzekerheid creëren bij de bevolking. Een kwart van de inwoners kan niet aan pensioensparen doen”, besluit Samyn. “Om het vertrouwen te herstellen moet dringend gezorgd worden voor een hoger minimumpensioen voor werknemers en zelfstandigen, voor een apart stelsel voor nieuwkomers die niet of nauwelijks hebben bijgedragen, en moeten de hoogste pensioenen afgetopt worden.”