Nieuws
maandag, 27 jun 2022

Ook Agentschap van Schuld somber over toekomst

Het Federaal Agentschap van Schuld gaat in zijn jaarverslag 2021 niet langer uit van een verdere daling van de rentelasten volgend jaar, maar van een stijging. “Dit jaar zouden de rentelasten uitkomen op 1,23 procent van het bruto binnenlands product, maar in plaats van een daling tot 1,17 procent verwacht het Agentschap nu een toename tot 1,34 procent”, zegt Kamerlid Wouter Vermeersch. “Donkere toekomstbeelden, want de schulden van vandaag zijn de belastingen van morgen.”

Het Agentschap verwacht dat in 2027 de rentelasten 1,83 procent van het bbp zullen bedragen, terwijl men voordien 1,47 procent verwachtte. “En de Nationale Bank bevestigde op 21 juni in de commissie Financiën dat we inzake de staatsschuld richting 130 procent gaan”, aldus Vermeersch. “Alleen Italië en Griekenland zullen het binnen de eurozone nog slechter doen. In de huidige omgeving met stijgende rentes is dat natuurlijk moordend voor de toekomstige generaties.”

“Onze overheidsfinanciën zijn duidelijk niet op orde. En tegelijk is de periode van het ‘gratis geld’ definitief voorbij”, vervolgt Vermeersch. “Internationaal beginnen dan ook, geheel terecht, steeds meer twijfels te rijzen over de houdbaarheid van de Belgische overheidsfinanciën. En daardoor kan de rente op de Belgische schuldenbergen pijlsnel omhoog schieten.”

“Het Federaal Agentschap van Schuld toont nog maar eens de absolute noodzaak van dringende besparingen aan”, besluit Vermeersch. “En die zijn mogelijk door onder meer te knippen in de transfers, de migratiefactuur en het geldopslorpende Belgische systeem met haar senaat, haar koningshuis, haar provincies en intercommunales. En daarnaast dringt zich uiteraard ook een activeringsbeleid voor Wallonië en Brussel op.”