Nieuws
zondag, 14 aug 2022

“Ook in dit land bestaat sympathie voor jihadist Hadi Matar”

Volgens het Vlaams Belang kan het allerminst verbazen dat Hadi Matar, de 24-jarige moslim die de jihadistische moordaanslag op Salman Rushdie pleegde, sympathie heeft voor het Iraans-islamitische regime en de Islamitische Revolutionaire Garde. “En die sympathie is wederzijds, gelet op de reacties in Iran”, zegt Vlaams Parlementslid Sam Van Rooy. “En het lijdt geen twijfel dat er ook bij moslims in België veel sympathie aanwezig is voor dit soort islamitische terreur.”

Messentrekker Matar werd ondertussen in de Iraanse pers al uitgebreid gefeliciteerd. “Duizendmaal bravo aan de moedige en plichtbewuste man die de afvallige en kwaadaardige Salman Rushdie aanviel”, aldus de belangrijkste orthodox-islamitische regimekrant Kayhan. Volgens de nieuwssite Asr Iran zal “de pijl die door Khomeini geschoten werd op een dag doel raken”, en volgens hun collega’s van de krant Khorasan is “Satan op weg naar de hel”.

"De islam valt niet weg te denken uit terreur als dat van Hadi Matar"

“Dit is al even voorspelbaar als de reacties van journalisten en politici”, aldus Van Rooy. “Niet alleen is er de ondeskundige en ronduit foutieve uitleg. Zo bijvoorbeeld over wat een fatwa eigenlijk is (een juridisch advies in de islam, niet noodzakelijk een terdoodveroordeling) en over de inhoud van de Koran en de Hadith (de uitspraken en handelingen van profeet Mohammed), de heilige islamitische bronnen. Daarnaast wordt uiteraard de islamitische achtergrond van de dader geminimaliseerd of genegeerd. Journalisten en politici draaien het riedeltje af van een dader die alleen handelde en misschien wel sympathie had voor de Iraanse ayatollahs, maar de islam met zijn leerstellingen - de oerbron van het kwaad - wordt niet eens genoemd. Deze politiek correcte en opportunistische journalisten en politici, die zich duidelijk niet laten hinderen door enige kennis van zaken, zullen ons straks wel weer de leugen door de strot willen rammen dat islam vrede is.”

“Maar als de islam vrede is, dan valt niet uit te leggen waarom een boek zoals dat van Rushdie wel aanleiding gaf tot wereldwijde, massale en vaak gewelddadige straatprotesten en tot meerdere jihad-aanslagen met tientallen doden en honderden gewonden, maar dat er vandaag geen enkel straatprotest is tegen deze zoveelste jihad-aanslag op Rushdie en tegen de fatwa van de islamitische staat Iran die hiertoe oproept”, stelt Van Rooy. “Ook in België zal dat niet gebeuren. Ook hier bestaat ongetwijfeld veel sympathie voor Matar. Een studie zoals die van Ruud Koopmans, hoofd van de cel Migratie bij het Berlijnse Centrum voor Sociale Wetenschap, wees immers reeds uit dat maar liefst de helft van de moslims in dit land, zo’n 400.000 moslims, fundamentalist is.”

Volgens Van Rooy zou er in het kader van het Vlaamse inburgeringsbeleid een onderzoek moeten plaatsvinden om in kaart te brengen hoeveel moslims in Vlaanderen (enige) goedkeuring geven aan de jihad-terreur tegen Salman Rushdie en hoeveel er vinden dat Rushdie het toch ook wat zelf heeft gezocht. Hij zal hiertoe het nodige politieke initiatief nemen.