Persberichten
dinsdag, 18 jul 2023

Ook Groot-Brittannië stap dichter bij Australisch model

Foto: iStock. Ook Groot-Brittannië stap dichter bij Australisch model

Al sinds enkele jaren wordt Groot-Brittannië geconfronteerd met toenemende illegale immigratie via het Kanaal. Vorig jaar ging het om bijna 46.000 personen. Om deze instroom in te dammen, pakte de Britse regering uit met het plan om de asielprocedure voortaan te externaliseren. We kunnen dit alleen maar toejuichen”, zegt Vlaams Belang-fractieleider in de Kamer Barbara Pas. “De Britse regering liet zich onmiskenbaar inspireren door het zogenaamde Australische model. De geesten beginnen te rijpen.” 

Afgelopen nacht werd in Groot-Brittannië de wet op de illegale immigratie uiteindelijk goedgekeurd. Concreet houdt de nieuwe wet in dat wie illegaal het land binnenkomt, voortaan automatisch het recht op asiel in het land zelf verliest. Het is de bedoeling dat betrokkenen naar een veilig derde land worden overgebracht, waar werk gemaakt wordt van asielopvang of - indien gewenst en mogelijk - terugkeer naar het land van herkomst. Net zoals dat in Australië het geval is. “Dit zijn onze ‘Fort Europa’-plannen in de praktijk”, zegt Pas.

“Dit zijn onze ‘Fort Europa’-plannen in de praktijk” 

“Tegenstanders van de nieuwe wet die er zich over verheugden dat het Britse hof van beroep vorige maand besliste dat het plan van de Britse regering om arriverende illegale immigranten naar Rwanda over te brengen voorlopig niet kan doorgaan, juichen best niet te vroeg”, vervolgt Pas. “Het hof oordeelde dan wel dat Rwanda voorlopig niet voldoet aan de voorwaarden, maar stelde tegelijk dat de asielzoekers die illegaal het land binnenkomen wel degelijk naar een derde land, in Afrika of Azië, kunnen overgebracht worden om daar de asielprocedure te doorlopen.” Het Kamerlid benadrukt dat dit nu net de kern van de zaak is. “Het recht op bescherming staat geenszins gelijk met het recht op migratie naar een land van keuze. Net zomin als ergens in steen zou gebeiteld staan dat asiel enkel in een Europese welvaartsstaat kan.”

“Los van de vraag wanneer de nieuwe regeling in de praktijk in werking zal treden, blijft het hoe dan ook feit dat Groot-Brittannië hiermee een nieuwe stap vooruit heeft gezet”, besluit Pas. “Hoe men het ook draait of keert: de ontwikkelingen in Groot-Brittannië tonen aan dat de geesten beginnen te rijpen. De vraag is wie volgt.”