Nieuws
donderdag, 27 jan 2022

Ook N-VA stemt voorstel voor onderzoek naar kostprijs immigratie weg

Alle andere partijen stemden gisteren in het Vlaams Parlement tegen de agendering van een voorstel van het Vlaams Belang dat de kostprijs van de massa-immigratie voor de Vlaamse overheid wou laten becijferen. Het migratiebeleid is weliswaar nog steeds een federale bevoegdheid, maar dat neemt niet weg dat de kosten voor de Vlaamse overheid van de tienduizenden immigranten die hier jaarlijks worden toegelaten een zware impact hebben op het Vlaamse budget. Vlaams Parlementslid en hoofdindiener van het voorstel Sam van Rooy had geen goed woord over voor de andere partijen die de vraag van het Vlaams Belang naar transparantie ter zake zonder enig inhoudelijk argument afwezen. Onbegrijpelijk dat zelfs de N-VA dit onderzoek weigert. De Vlaamse belastingbetaler heeft het recht te weten wat immigratie aan onze samenleving kost”, aldus van Rooy.

Enkele maanden geleden diende het Vlaams Belang in het Vlaams Parlement een resolutievoorstel in om de impact van de massa-immigratie op onze Vlaamse overheidsfinanciën op een onafhankelijke en kwalitatieve manier te laten onderzoeken. Die immigratie kost namelijk heel veel geld. De Vlaamse regering weigerde tot nu steeds elke transparantie hierover. “Ons voorstel om eindelijk een onafhankelijk en betrouwbaar onderzoek te laten doen, werd in de bevoegde commissie eerder al weggestemd zonder ook maar één tussenkomst van de andere partijen, waarna ik dan maar besloot om ons voorstel alsnog te agenderen in de plenaire vergadering”, zegt van Rooy.

“Waarom mag de hardwerkende Vlaming niet weten wat er met zijn belastinggeld gebeurt?”

Dat was buiten alle andere partijen gerekend, die op een weinig democratische manier zelfs tegen de agendering van het voorstel stemden. Enkel N-VA deed in de plenaire vergadering na Van Rooys toelichting nog een poging om haar tegenstem te legitimeren. Voor de N-VA “hoort de discussie over het voorstel thuis op het federale niveau”. Daar had de N-VA immers een gelijkaardig voorstel ingediend, dat echter was weggestemd door de regeringspartijen Groen, CD&V, Open Vld en Vooruit.

Van Rooy had geen enkel begrip voor deze motivering. “Niemand kan toch met ernst ontkennen dat de massa-immigratie evenzeer een zware kostprijs impliceert voor heel wat belangrijke Vlaamse bevoegdheden, met name Integratie, Onderwijs, Welzijn, Werk en Huisvesting? Wij vinden dat transparantie broodnodig is, want de hardwerkende Vlaming heeft het recht om precies te weten wat er met zijn belastinggeld gebeurt”, besluit van Rooy. Het is onvoorstelbaar dat uitgerekend een zelfverklaarde Vlaams-nationalistische partij kennelijk vindt dat de Vlaamse overheid niet moet weten hoe groot de financiële impact van de massale immigratiestromen op haar eigen begroting en beleidsdomeinen is.