Nieuws
dinsdag, 09 mei 2023

Ook na Kamercommissie geen duidelijkheid over problemen bij bpost

Foto: wikimedia commons: Bert76.jpg. Ook na Kamercommissie geen duidelijkheid over problemen bij bpost

Het Vlaams Belang blijft op haar honger zitten na de antwoorden van minister van overheidsbedrijven en voogdijminister van bpost Petra De Sutter (Groen) in de bevoegde Kamercommissie deze voormiddag. De minister beantwoordde er vragen over de problemen bij het postbedrijf en het roerig vaarwater waarin haar kabinet de afgelopen weken is terechtgekomen. “Elk principe van goed bestuur werd hier geschonden en er is hier slechts één partij het slachtoffer: de belastingbetaler”, zei Vlaams Belang Kamerfractieleider Barbara Pas. “De Sutter moet elke schijn van belangenvermenging wegwerken. Dat kan enkel met een parlementaire onderzoekscommissie.”

Een eerste opvallend antwoord kwam op de vraag of de resultaten van de interne audit, die bpost zelf bestelde, openbaar kon gemaakt worden. Volgens minister De Sutter weigert bpost dat en krijgt ook zijzelf geen volledig inzicht in de interne audit. “Het is opmerkelijk te horen dat bpost deze audit niet wil delen met haar voogdijminister, noch met het parlement, maar dat wel mogelijk is wanneer een PS-minister, in dit geval minister Dermagne, hierom vraagt”, reageert Pas. 

Minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) kon de interne audit namelijk wel al inkijken. “Als De Sutter werkelijk vindt dat het aan bpost is om te bepalen of parlementsleden de interne audit mogen ontvangen, kan men zich afvragen welke invloed een voogdijminister nog heeft”, vervolgt de fractieleider. “Het doet ook de vraag rijzen hoe ernstig Groen werkelijk begaan is met transparantie.”

“Het wordt hoog tijd om duidelijkheid te scheppen, maar één ding is zeker: de bpost-beerput blijft voorlopig stinken”

Over de twee medewerkers die op de loonlijst van bpost bleven staan terwijl ze met het postbedrijf moesten onderhandelen zei De Sutter dat zo’n praktijken nu eenmaal traditie zijn bij de vorming van een nieuw kabinet. “Dat is totaal geen antwoord op de vraag of het hier nu ging om belangenvermenging of niet”, aldus Pas. “Uit haar antwoord bleek dat één van die werknemers effectief ook aanwezig was op vier van de tien vergaderingen van de interkabinettenwerkgroep (IKW) omtrent de krantenconcessie. Zij waren dus wel degelijk betrokken bij dit dossier.”

Minister De Sutter ontkent elke verdachtmaking omtrent de twee medewerkers en verwees daarbij naar de interne audit. “Als ze wil zorgen dat de schijn van wantrouwen en belangenvermenging weggewerkt wordt, dan mag er niet louter vertrouwd worden in een interne audit, maar dan moet er werk gemaakt worden van een parlementaire onderzoekscommissie”, aldus Pas. “Daar zullen wij op blijven hameren. Elk principe van goed bestuur werd hier geschonden en er is hier slechts één partij het slachtoffer: de belastingbetaler.”

Vorig jaar nog werd er voorgesteld om een waarnemer van de regering in de raad van bestuur van bpost te plaatsen naar aanleiding van de verkoop van de krantenwinkels aan gokbedrijf Golden Palace. Dit werd door de regering weggestemd. “Gezien sommige ministers klaarblijkelijk goede banden hebben met de raad van bestuur van bpost, met name de voorzitter Audrey Hanard, lijkt het vrij duidelijk waarom deze waarnemer er niet is gekomen.” besluit Pas. “Zowel minister De Sutter, minister Gilkinet (Ecolo), minister Van Peteghem (CD&V) als minister Dermagne hebben allen contracten lopen met bpost die onder hun bevoegdheid en dus hun verantwoordelijkheid vallen. Het wordt hoog tijd om duidelijkheid te scheppen, maar één ding is zeker: de bpost-beerput blijft voorlopig stinken.”