Nieuws
vrijdag, 12 apr 2024

Ook politie betaalt de prijs voor het falend migratiebeleid

Foto: iStock. Ook politie betaalt de prijs voor het falend migratiebeleid

In België is het zover gekomen dat politieagenten zelfs op hun eigen personeelsparking niet meer veilig zijn. Zo bericht De Morgen vandaag dat agenten van de federale gerechtelijke politie in Brussel er voortdurend belaagd worden door tientallen sans-papiers, naast daklozen en druggebruikers. “Dit is het volledige failliet van het asielbeleid”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas (Vlaams Belang). “Heel de samenleving betaalt de prijs voor het falende asiel- en migratiebeleid dat in dit land al decennia gevoerd wordt. Zelfs de veiligheidsdiensten doen dat.”  

De personeelsparking van de gerechtelijke federale politie, de Pachecoparking, bevindt zich in een gebouw dat al ruim acht jaar wordt gekraakt. Er hangt een penetrante urinegeur en drugs wordt er openlijk gebruikt. De vloerbedekking bestaat volgens De Morgen uit toiletpapier en uitwerpselen, drankflessen, blikjes en resten van crackgebruik. “Maar de hygiënische omstandigheden zijn niet eens het grootste probleem”, aldus Pas. “Het ergste is de ronduit onveilige situatie. Ruiten van wagens worden er geregeld ingegooid, de slagbomen van de parking zelf werden vernield, agenten worden er fysiek belaagd. Om deze reden nemen vrouwelijke agenten een omweg naar de ingang van het politiekantoor.”   

“Het Vlaams Belang is de enige partij die de gevaarlijke toestanden in de Pachecoparking durft benoemen”

“De ongebreidelde massa-immigratie heeft niet alleen gezorgd voor de lange wachtlijsten voor een sociale woning of voor de dalende kwaliteit van het onderwijs, het is ook nefast voor de veiligheid van de burgers. En dan heb ik het niet enkel over de senioren die zich niet meer thuis voelen in de wijk waar ze steeds hebben gewoond, maar dus ook over de politieagenten die in Brussel gebruik willen maken van hun eigen personeelsparking”, vervolgt Pas. “Al deze wantoestanden maken dat het migratiethema in iedere stemtest naar voren komt als de grootste bekommernis van de Vlamingen. En daar kunnen de suggesties die we in De Standaard en Het Nieuwsblad al konden lezen, om het thema dood te zwijgen omdat het onze partij in de kaart zou spelen, weinig aan veranderen.”  

“Het Vlaams Belang is de enige partij die de problemen, zoals de gevaarlijke toestanden in de Brusselse Pachecoparking durft benoemen, en daarnaast reiken we er ook oplossingen voor aan”, merkt Pas tot slot op. “Op ons migratiecongres lanceerden we eind vorig jaar maar liefst honderd concrete en realistische voorstellen om tot een performant migratiebeleid te komen. Het uitgangspunt zal daarbij zijn dat dit land zijn eigen belang vooropstelt en zelf zal bepalen wie hier onder welke voorwaarden binnenkomt en eventueel ook mag blijven.”