Nieuws
donderdag, 04 apr 2024

Ook tegen synthetische drugs moet strijd worden opgevoerd

Foto: iStock. Ook tegen synthetische drugs moet strijd worden opgevoerd

Het stijgend aantal ontmantelde drugslabo’s, veertig in 2023, toont voor het Vlaams Belang nog maar eens de noodzaak aan om de strijd tegen drugs te intensifiëren. Ook tegen synthetische drugs. “De afzetmarkt is duidelijk heel groot”, zegt Kamerlid Ortwin Depoortere. “En waar drugfabrikanten zo actief zijn, zwermen ook dealers en junks rond. En met hen onvermijdelijk ook verloedering, criminaliteit en geweld.”

In een drugslab in het Kempense Poederlee werden woensdagochtend drie doden en één persoon in levensgevaar aangetroffen. Bij het vervaardigen van synthetische drugs hadden de criminelen giftige dampen ingeademd. Maar het had nog veel erger kunnen aflopen, want de dampen waren zich al aan het verspreiden in aanpalende woningen. “In 2023 werden 40 drugslabs opgerold, het jaar voordien waren dat er 25”, merkt Depoortere op. “Een sterke stijging en vooral een alarmerend hoog aantal, dat een rechtstreeks gevolg is van het lakse justitiebeleid in dit land.”

“Absolute nultolerantie en effectieve sancties voor drugscriminelen”

België heeft de bedenkelijke reputatie van een belangrijke draaischijf voor de drugwereld te vormen, zowel voor de in- en doorvoer van cocaïne en heroïne als voor de productie van synthetische drugs. “Veel criminaliteit die onze wijken onleefbaar maakt, en dan heb ik het heus niet alleen over het dagelijkse wapengeweld in Brussel of Antwerpen, is druggerelateerd. En drughandel is een belangrijke financieringsbron van de georganiseerde misdaad en van terreurgroepen”, aldus Depoortere. “Dit probleem moet van bij de fabricatie aangepakt worden. Drugslabs zoals dat in Poederlee zijn allesbehalve onschuldig.”

Het Vlaams Belang wil de strijd tegen drugs, die ontegensprekelijk een gevaar vormen voor onze volksgezondheid, veiligheid en economie, opvoeren. De partij pleit dan ook consequent voor een absolute nultolerantie en zwaardere boetes voor het gebruik en bezit van zowel soft- als harddrugs, en een verdubbeling van de straffen bij recidive; “We verzetten ons tegen elke vorm van legalisering, die enkel tot normvervaging leidt. Het jarenlange gedoogbeleid van de traditionele partijen heeft zijn failliet ondertussen voldoende bewezen”, besluit Depoortere. “Maar een krachtig antidrugsbeleid betekent voor alle duidelijkheid uiteraard niet dat verslaafden geen tijdige hulp en efficiënte begeleiding moeten kunnen krijgen. In ons recente verkiezingsprogramma pleiten we bijvoorbeeld duidelijk voor een verhoging van het aanbod aan ontweningstherapieën.”