Nieuws
maandag, 11 okt 2021

Ook topvoetballers moeten solidair zijn

Vlaams Belang wil af van de fiscale voorkeursbehandeling zoals die onder meer bestaat voor profvoetballers. “De algemene belastingdruk op alle werknemers moet omlaag zodat iedereen maandelijks netto wat meer overhoudt”, zegt Kamerlid Ellen Samyn. “Werken moet lonen voor iedereen, niet alleen voor topvoetballers. Voor het inkomstjaar 2020 hebben de sportclubs genoten van de vrijstelling van betaling van socialezekerheidsbijdragen voor een voorlopig bedrag van 111 miljoen euro.”

De topsportbeoefenaars hebben sinds jaren een uiterst gunstige regeling. Topvoetballers betalen amper sociale bijdragen op hun hoge lonen en de relatieve kost daarvan ligt op jaarbasis boven de 110 miljoen euro. Ook de bedrijfsvoorheffing die geheven wordt op die lonen moet voor 80 procent niet doorgestort worden, maar blijft in de kas van de clubs. “Dat bedrag loopt intussen op tot 67 miljoen euro per jaar”, aldus Samyn, die hierover minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) ondervroeg. “Dat geld moet volgens de wet gebruikt worden om jonge sporters op te leiden, maar daar is geen enkele controle op.”

“Iedereen moet eerlijk bijdragen tot het in standhouden van de sociale zekerheid, dus ook de topvoetballers”

“Het is duidelijk dat ook nu weer niets fundamenteel zal veranderen aan de bestaande regeling en dat de betrokken ministers bij de voetbalclubs verder kunnen genieten van hun business-seat met champagnediner”, vervolgt Samyn. “Aan Waalse kant – waar men zoals steeds zwemt in Vlaams geld - is er totaal geen animo om dan ook maar in te grijpen.”

“Het is stuitend dat dergelijke onrechtvaardigheden, zoals met de topvoetballers, steeds met de fluwelen handschoen worden aangepakt”, besluit Samyn. “De schrik dat voetbalclubs zouden failliet gaan, is een drogreden. Zoals ieder bedrijf moeten ze met de financiële realiteit rekening houden en de tering naar de nering zetten. “