Nieuws
donderdag, 08 jun 2023

Ook zoveelste pensioenvoorstel Lalieux een maat voor niets

Foto: iStock. Ook zoveelste pensioenvoorstel Lalieux een maat voor niets

Ook het zoveelste pensioenvoorstel van minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) is een maat voor niets. Opnieuw rommelt ze wat in de marge, zonder de betaalbaarheid op lange termijn te garanderen. Bovendien grijpt ze terug naar achterhaalde recepten zoals de pensioenbonus die meer kost, dan opbrengt”, zegt Kamerlid Ellen Samyn. Zonder structurele pensioenhervorming lopen we 300 miljoen euro Europees relancegeld mis.” Het Vlaams Belang wil een diepgaande hervorming om de pensioenen betaalbaar te houden en pleit voor een aftopping van de hoogste (ambtenaren)pensioenen op 4.500 euro, veertig effectief gewerkte jaren en een apart statuut voor nieuwkomers.

Het nieuwe pensioenvoorstel symboliseert de malaise in de Vivaldi-regering. Eerste minister Alexander De Croo (Open Vld) weigert Lalieux’ pensioenvoorstellen te agenderen op de ministerraad. Dus voert de socialistische minister van Pensioenen een media-offensief om De Croo alsnog te dwingen dit op de regeringsagenda te plaatsen. “Het is duidelijk dat de Vivaldi-partijen al in campagnemodus zitten”, aldus Samyn. “De voorbije jaren kregen ze al geen enkele hervorming klaar, en nu lijkt het kalf helemaal verdronken te zijn.”

“Er is een diepgaande hervorming nodig om de pensioenen betaalbaar te houden”

Voor het Vlaams Belang is het duidelijk dat de door Lalieux voorgestelde maatregelen vooral de hardwerkende Vlaming zullen treffen. Zo wil ze een extra belasting invoeren op het aanvullend pensioen. Uit cijfers blijkt dat bijna drie keer meer Vlamingen dan Walen aanvullende pensioenrechten hebben opgebouwd. “Aan ons aanvullend pensioen mag niet worden geraakt”, vervolgt Samyn. “Iedere werkende Vlaming betaalt jaarlijks al 4.300 euro aan Wallonië. In plaats van dat te stoppen, wakkert Lalieux het Waalse profitariaat alleen nog verder aan.”

“De Vivaldi-regering is op alle vlakken gebuisd”, besluit Samyn. “Geen enkele geplande hervorming krijgen ze klaar. Het enige wat de regeringspartijen bindt, is de angst voor de verkiezingen. Het Vlaams Belang pleit voor een diepgaande hervorming om de pensioenen betaalbaar te houden. We pleiten voor een aftopping van de hoogste (ambtenaren)pensioenen op 4.500 euro, veertig effectief gewerkte jaren (66.000 gewerkte uren) en een apart statuut voor nieuwkomers.”