zaterdag, 04 mrt 2023

Op 7 jaar tijd 4.154 Vlaamse landbouwbedrijven gestopt: “Cijfers moeten wake-up call zijn”

Tussen 2014 en 2020 hebben in Vlaanderen 4.154 landbouwbedrijven hun activiteiten stopgezet. Dat blijkt uit antwoorden van minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v) op vragen van de Vlaams Belang-fractie in het Vlaams Parlement. Sinds 2014 gingen maar liefst 374 landbouwbedrijven in Vlaanderen failliet. “Onze landbouwers komen steeds weer voor dezelfde keuze te staan: vergroten of stoppen”, hekelt Vlaams Parlementslid Stefaan Sintobin (Vlaams Belang). “Dit is ook een gevolg van het gevoerde beleid, ook van cd&v dat al vijftien jaar onafgebroken de minister van Landbouw levert. Familiale landbouwers dreigen een uitstervend ras te worden.

In een tijdspanne van zeven jaar zijn in Vlaanderen 4.154 landbouwbedrijven gestopt met hun activiteiten. Dat blijkt uit de recentste cijfers die ter beschikking zijn en die betrekking hebben op de periode 2014 tot en met 2020. Het gaat om een gemiddelde van ongeveer 594 landbouwbedrijven per jaar. Dit is duidelijk meer dan het gemiddelde aantal starters in Vlaanderen. Jaarlijks starten zo’n 416 landbouwbedrijven. Er stoppen 43 procent meer landbouwbedrijven in Vlaanderen dan dat er starters zijn.

In West-Vlaanderen stopten op amper zeven jaar tijd 1.346 landbouwers. Ook in Oost-Vlaanderen lag dat aantal met 1.045 erg hoog. In Antwerpen stopten in die periode 675 landbouwers en in Limburg en Vlaams-Brabant respectievelijk 548 en 540. Uit een eerdere vraag van Sintobin bleek al dat er in de laatste 15 jaar een halvering plaatsvond van het aantal Vlaamse boeren met runderen of varkens.

“De familiale landbouwer dreigt een uitstervend ras te worden”

Sinds 2014 werden in Vlaanderen ook 374 faillissementen opgetekend in de land- en tuinbouwsector, een hoog aantal dat op zijn minst toch wel deels een gevolg is van het landbouwbeleid van de voorbije decennia. De meeste faillissementen vonden plaats in de provincies Limburg en Antwerpen. Terwijl er in Limburg 87 landbouwbedrijven failliet gingen, was het aantal in Antwerpen met 104 faillissementen het hoogste in Vlaanderen. “Het landbouw- en milieubeleid dat steeds meer moeilijk na te leven regels opdringt, dwingt tot permanente schaalvergroting, met als gevolg dat onze landbouwers nu een uitstervend ras dreigen te worden”, stelt Sintobin. 

Het Vlaams Belang wijst ook met een beschuldigende vinger naar cd&v. “Cd&v levert al meer dan 15 jaar onafgebroken de minister van Landbouw in de Vlaamse regering. De balans van hun beleid voor onze landbouwers is duidelijk negatief. De partij kan of wil geen tegengas geven tegen de groenlinkse regelneverij. Zelfs het nefaste stikstofakkoord werd door cd&v aanvankelijk probleemloos geslikt”, besluit Sintobin. “Het was pas na het verzet van de landbouwsector en het Vlaams Belang dat de partij bakzeil haalde. Het Vlaams Belang hoopt nu dat er na deze wake up-call eindelijk opnieuw een beleid kan gevoerd worden dat een toekomst voor onze landbouw garandeert.”