Persberichten
donderdag, 14 apr 2022

Vlaamse familiale landbouw sterft uit: bijna helft minder varkens-en runderboeren

Het aantal bedrijven met varkens of runderen is in Vlaanderen op vijftien jaar tijd met 45 procent afgenomen en dus bijna gehalveerd. Dit blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits op een vraag van Vlaams Parlementslid Stefaan Sintobin (Vlaams Belang). “Opeenvolgende Vlaamse regeringen hebben het steeds moeilijker gemaakt om aan landbouw te doen”, zegt Sintobin, “en het stikstofakkoord zou voor vele familiale landbouwbedrijvenwel eens de finale doodsteek kunnen zijn.”

Het aantal kleine veeteeltbedrijven is in Vlaanderen op vijftien jaar tijd spectaculair gedaald. Dit blijkt uit cijfers van het Departement Landbouw en Visserij. “Er waren in 2005 6.451 bedrijven met vijf of meer varkens. Dit aantal is jaar na jaar gedaald, tot slechts 3.530 in 2020”, zegt Sintobin. Voor bedrijven met rundvee is dezelfde procentuele afname te zien. “In 2005 waren er nog 18.237 bedrijven met runderen en dit aantal is eveneens jaarlijks gedaald tot 9.899 in 2020.” Voor pluimvee is er ook een vermindering van het aantal bedrijven waar te nemen, zij het minder fel. “Het aantal bedrijven met meer dan 100 stuks pluimvee is op vijftien jaar tijd ongeveer 30 procent afgenomen van 1.248 bedrijven in 2005 naar slechts 858 bedrijven in 2020”, zegt Sintobin.

“Er gebeurt meer en meer schaalvergroting in de landbouw, waarbij er steeds minder familiale landbouwbedrijven overblijven”

Volgens Sintobin tonen deze cijfers niet noodzakelijk een daling van de vleesconsumptie aan, maar vooral dat de veeteeltbedrijven steeds groter worden. “In 2005 waren er gemiddeld 87 runderen per rundveebedrijf en dit is met 77 procent toegenomen naar gemiddeld 154 in 2020. De grootte van het gemiddeld bedrijf met dieren in de varkenssector steeg dan weer met 66 procent van 1.362 varkens per varkensbedrijf in 2005 naar 2.264 in 2020.” Deze schaalvergroting is met name in de pluimveesector het meest duidelijk te zien. “In 2005 waren er gemiddeld 31.499 kippen per pluimveebedrijf en dit is op vijftien jaar tijd meer dan verdubbeld naar gemiddeld 67.432”, zegt Sintobin.

“Kleine familiale bedrijven moeten meer en meer plaats ruimen voor alsmaar grotere spelers”, zegt Sintobin. Hij vreest dat met het recent door de Vlaamse regering beklonken stikstofakkoord nog meer familiebedrijven zullen verdwijnen in de veeteelt. “Voor velen zullen de grote investeringen die gevraagd worden op vlak van stikstofuitstoot gewoonweg niet haalbaar zijn, waardoor de familiale veeteelt helemaal dreigt te verdwijnen”, besluit Sintobin. Het Vlaams Belang pleit voor een grondige bijsturing van het stikstofakkoord dat de landbouw onevenredig zwaar treft. Voor de partij moeten landbouwers opnieuw rechtszekerheid en ruimte krijgen om op een gezonde manier te ondernemen.