Nieuws
maandag, 10 mei 2021

Op naar het Schotse referendum over onafhankelijkheid

"Niet omwille van hun ideologische programma, waar we weinig affiniteit mee hebben, maar omdat de Schotse eerste minister Nicola Sturgeon (SNP) reeds liet verstaan dat er eind 2023 een referendum over Schotse onafhankelijkheid zal komen, is het Vlaams Belang verheugd met de overwinning van de Scottish National Party (SNP) bij de recente Schotse deelstatelijke parlementsverkiezingen", zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas (Vlaams Belang).  De Vraag is natuurlijk hoe Londen hierop zal reageren, maar zoals elke democraat kijken wij uit naar dat referendum.”

De Schotse nationalisten behaalden bij de parlementsverkiezingen net geen absolute meerderheid, maar samen met de groenen, die ook een afscheiding met het Verenigd Koninkrijk voorstaan, hebben ze wel een meerderheid van 72 zetels op 129. “De Britse regering wil een democratisch referendum echter ten allen koste vermijden”, aldus Pas. “Zo is er een nota bekend waaruit blijkt dat de Britse Conservative Party elk referendum zal tegenhouden en dat premier Boris Johnson daarvoor zelfs steun zal zoeken in de EU.”

“Zoals elk volk moet ook het Schotse volk zijn eigen lot kunnen bepalen en zelf over zijn welvaart, welzijn en bestemming kunnen beschikken”

“Over de houding van de Europese Unie moeten de Schotten zich geen illusies maken”, aldus Pas. “De EU zou de EU niet zijn mocht ze rekening houden met de verzuchtingen van het Schotse volk. ” Het Vlaams Belang herinnert hierbij aan de misdadige houding van de EU in het Catalaanse onafhankelijkheidsstreven. “De EU liet in 2017 zonder enig gewetensprobleem toe dat Spaanse stoottroepen de Catalanen die geweldloos naar de stembus gingen massaal in elkaar sloegen – ‘gerechtvaardigd geweld’, volgens toenmalig Europees commissaris Marianne Thyssen (CD&V) – en dat Catalaanse politici tot 15 jaar gevangenisstraf kregen. Dit niet omdat ze een wet overtreden hadden maar omdat ze hun verkiezingsbeloftes waren nagekomen, iets waar de EU absoluut niet mee om kan.”

“Het blokkeren van een referendum is niets anders dan het negeren van de democratische wil van de Schotten”, besluit Pas. “Uiteraard zullen er nu eerst dreigementen geplaatst worden tegenover die democratische wil. Net zoals in dit land zal men, alsof er geen Tsjecho-Slovaaks voorbeeld bestaat, de chaos voorhouden. Voor Boris Johnson is alleen maar het praten over de opsplitsing ‘“onverantwoord en roekeloos’. Maar uiteindelijk zal de Schotse onafhankelijkheid er onvermijdelijk komen.”