Nieuws
zaterdag, 09 apr 2022

Open Vld-aanval op index is laatste wat mensen nodig hebben

Het Vlaams Belang neemt akte van het voorstel van Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) om de snelle stijging van de loonkosten te stoppen door in te grijpen op het mechanisme van de automatische loonindexering. “De inflatiespiraal moet inderdaad gestopt worden”, zegt Kamerlid Ellen samyn in een reactie. “Maar daarvoor is meer nodig dan dat. Aan dergelijke ondoordachte ideetjes die tussen de soep en de patatten worden opgeworpen heeft niemand een boodschap. Integendeel, in tijden van deze inflatie hebben onze mensen net de indexering nodig om hun koopkracht te beschermen.

“Amper een dag na het lachwekkende hoerageroep van Europees Parlementslid Hilde Vautmans over een mogelijke btw-verlaging op de paardensport, slaagt Open Vld er weer in zich in de eigen voet te schieten”, aldus Samyn. “De index moet behouden blijven. Deze maakt immers onlosmakelijk deel uit van het sociaal overleg en dat mag in deze tijden niet worden opgeblazen. Integendeel, daar moeten we op blijven inzetten.”

Het Vlaams Belang beseft ten volle dat de hoge inflatie dringend gecounterd moet worden. “Maar enkel aan de index morrelen, het voor een deel wel en voor een deel niet indexeren, zoals Van Volcem blijkbaar wil, heeft echt geen zin”, besluit Samyn. “Om een inflatiespiraal te stoppen is veel meer nodig. Daarvoor is energieonafhankelijkheid, waarvoor onze partij steeds heeft geijverd, bijvoorbeeld zeer nuttig. Daarmee hadden we, zoals men in Frankrijk heeft gedaan, de prijzen voor een stuk kunnen doen dalen. Helaas heeft de partij van Van Volcem, de Open Vld, daar nooit oren naar gehad. Tijd om te luisteren dus.”