Nieuws
woensdag, 03 nov 2021

Open Vld wil gasverbod voor burgers én subsidieert tegelijk gascentrales

Binnen de Vlaamse regering wordt het ene na het andere voorstel in het rond gestrooid om tegen 2030 de Vlaamse uitstoot van broeikasgassen te beperken. Zo zouden nieuwbouwwoningen al vanaf 2023 niet meer mogen verwarmen met aardgas en gebruik moeten maken van een warmtepomp die op elektriciteit werkt. Het Vlaams Belang reageert sceptisch op de plannen. “Terwijl men koolstofvrije kerncentrales wil vervangen door gesubsidieerde en vervuilende gascentrales, worden burgers verboden met gas te verwarmen.”

Vlaams viceminister-president Bart Somers (Open Vld) kwam met het idee om burgers te verbieden om gebruik te maken van fossiele verwarming bij nieuwbouwwoningen. Wie een nieuwe woning bouwt zou dan enkel nog gebruik mogen maken van bijvoorbeeld een warmtepomp. “Het zoveelste symbolische - maar financieel erg schadelijke - voorstel dat we te horen krijgen”, oordeelt Vlaams parlementslid Sam van Rooy (Vlaams Belang). “De elektriciteitsfactuur is en blijft torenhoog, maar iedereen moet en zal elektrisch verwarmen? Dit is waanzin.”

“Dit Open Vld-plan zal verwarmen niet alleen alweer duurder maken, ook zal de stroom waarvan een warmtepomp gebruik maakt fossiele stroom zijn”

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) berekende dat verwarmen met een warmtepomp voor een gemiddeld Vlaams gezin maar liefst 2.700 euro per jaar kost. Met aardgas gaat het om een jaarlijkse kost van 1.800 euro. Van Rooy vindt het dan ook frappant dat dit voorstel net uit liberale hoek komt.

“De Open Vld wil op federaal niveau onze koolstofvrije kerncentrales vervangen door gesubsidieerde en vervuilende gascentrales, maar de burger moet verplicht van het gas af.” Onlangs nog werden twee gascentrales geselecteerd om subsidies te ontvangen. Ze moeten de bevoorrading van elektriciteit garanderen na de kernuitstap. Van Rooy wijst in dat kader ook op de hypocrisie van het voorstel: “Dit zal verwarmen niet alleen alweer een pak duurder maken, ook zal de stroom waarvan een warmtepomp gebruik maakt fossiele stroom zijn.”