Nieuws
donderdag, 23 jun 2022

Openzwaaiende autoportieren verwonden te veel Vlaamse fietsers

Maar liefst 250 fietsers raken in Vlaanderen jaarlijks gewond door openzwaaiende autoportieren. “Nu er steeds meer elektrische fietsen rijden, is dit een gigantisch probleem aan het worden”, zegt Vlaams Parlementslid Carmen Ryheul. “Nochtans is dit met wat sensibilisering makkelijk te verhelpen.”

Er vinden in Vlaanderen jaarlijks zo’n 250 ongevallen plaats met fietsers die tegen openslaande autoportieren rijden. Verkeersinstituut Vias denkt zelfs dat dit aantal in werkelijkheid nog hoger ligt. Vooral in een stedelijke omgeving is dit een enorm probleem en in Brussel zijn openslaande deuren zelfs de grootste oorzaak van fietsongevallen. Op amper twee weken tijd zijn er zelfs twee fietsers overleden in een dergelijk ongeluk. Een derde van dit soort ongevallen gebeurt met een elektrische fiets.

“Deze cijfers tonen aan dat er een duidelijk probleem is”, zegt Carmen Ryheul. “Het hoge aantal ongelukken is waarschijnlijk te wijten aan een mix van factoren, zoals de hogere snelheid van elektrische fietsen en de verminderde opmerkzaamheid van autochauffeurs.”

“Mits wat sensibilisering kunnen dit soort ongevallen met fietsers drastisch ingeperkt worden”

Een manier om dit soort ongevallen te vermijden, is de zogenaamde ‘Dutch Reach’. “Hierbij moet een autobestuurder zijn deur met de rechterhand openen”, zegt Ryheul. “Daardoor kijk je automatisch over je schouder en kan je een aankomende fietser zien en een ongeval vermijden.”

In het Verenigd Koninkrijk wordt de ‘Dutch Reach’ verplicht met boetes van wel 1.000 pond indien dit niet wordt toegepast. “Een verplichting lijkt mij niet zinvol aangezien dit ook niet controleerbaar is, maar een sensibiliseringscampagne lijkt mij wel zinvol”, besluit Ryheul. “We moeten dit wel opnemen in de rijopleiding om zo jonge bestuurders bewust te maken van het gevaar en behoedzaam hun autodeur te openen.”