Persberichten
dinsdag, 09 jun 2020

Operation Inherent Resolve: Vlaams Belang verleent steun aan strijd tegen IS

Vandaag keurde de commissie Landsverdediging in de Kamer mede dankzij het Vlaams Belang een resolutievoorstel goed betreffende de deelname van het Belgische leger aan ‘Operation Inherent Resolve’. “In de strijd tegen de terreur van Islamitische Staat is Operation Inherent Resolve uiterst noodzakelijk”, zo verklaart Vlaams Belang-Kamerlid Annick Ponthier.

Operation Inherent Resolve (OIR) is de codenaam voor de militaire acties in het Midden-Oosten die sinds 2014 zijn gericht tegen de islamistische terroristen van IS. De verdere deelname van het Belgische leger aan OIR behelst de inzet van 95 militairen en 4 F-16’s boven het grondgebied van Irak en Noordoost-Syrië. De resolutie werd goedgekeurd met een nipte meerderheid van 9 tegen 7 stemmen, waarbij de stemmen van het Vlaams Belang dus doorslaggevend waren.

“OIR kadert in de strijd tegen het islamextremisme en de terreur van IS/Daesh”, aldus Annick Ponthier, voorzitter van de  Bijzondere commissie belast met de opvolging van buitenlandse operaties. “En om de heropflakkering van het geweld en de terreur in die regio te voorkomen, is OIR bijzonder belangrijk. Vandaar heeft het Vlaams Belang deze resolutie mee goedgekeurd.”

Steven Creyelman: “Met ontbreken van een exitstrategie maken we zelfde fout als in Afghanistan”

Toch heeft het Vlaams Belang ook enkele bedenkingen bij de tekst. “De resolutie voorziet helemaal geen exitstrategie”, verklaart Vlaams Belang-Kamerlid Steven Creyelman. “Zo dreigen we dus dezelfde fout te maken als in Afghanistan, wat nochtans een voorbeeld was van waar een gebrek aan exitstrategie toe kan leiden.” 

Een amendement inzake een exitstrategie werd dan ook ingediend door het Vlaams Belang, maar werd door alle andere partijen weggestemd.