Nieuws
vrijdag, 17 jun 2022

Opleiding van politie moet aandacht krijgen die het verdient

Het Rekenhof is in een audit over de opleiding voor politie-inspecteurs snoeihard voor de regering. Het is van oordeel dat de reglementaire kwaliteitsnormen niet worden opgevolgd “bij gebrek aan een gecentraliseerd kader”. Het ontbreekt ook aan een langetermijnstrategie. “Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) moet onmiddellijk initiatief nemen”, zegt volksvertegenwoordiger Ortwin Depoortere. “De opleiding van onze politie-inspecteurs beantwoordt vandaag niet aan de behoeften van de politie en men weet zelfs niet hoeveel de totale kostprijs bedraagt per aspirant. Dat is hallucinant.”

Het Rekenhof stelde in zijn rapport vast dat de aanwervingsdoelstellingen die Verlinden destijds aankondigde, niet zijn gehaald. “Tussen 2017 en 2019 werden slechts 1.250 inspecteurs ingelijfd. Dat hadden er 1.400 moeten zijn”, aldus Depoortere, die hierover deze week in de commissie Binnenlandse Zaken een mondelinge vraag stelde. “De verantwoordelijkheid voor deze malaise ligt zowel bij de huidige als bij de vorige minister van Binnenlandse Zaken. Het Rekenhof zegt eigenlijk dat geen enkele instantie verantwoordelijkheid neemt voor de coördinatie en de kwaliteit van de politieopleiding.”

“Er is een strategische langetermijnvisie nodig voor de uitbouw van de opleiding van politie-inspecteurs”

“Intussen blijven zowel de Federale Gerechtelijke Politie, als diverse politiezones in Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen aandringen op meer ondersteuning op het terrein”, vervolgt Depoortere. “Volgens minister Verlinden ontbreekt het ons land niet aan politieagenten. Er zijn inderdaad over het hele land genomen, gemiddeld gezien veel meer agenten dan in onze buurlanden. Maar Vlaanderen is wat betreft de politiecapaciteit per 1.000 inwoners helaas mager bedeeld, zeker in vergelijking met Wallonië of Brussel.”

“Een vlotte, goed georganiseerde politieopleiding, is cruciaal om op korte termijn het nijpende tekort in bepaalde diensten en zones weg te werken”, besluit Depoortere. “Ik zal minister Verlinden hierover interpelleren en eisen dat ze werk maakt van een langetermijnstrategie.”