Nieuws
woensdag, 31 jan 2024

Oplichting door identiteitsfraude in ziekenhuizen moet stoppen

Foto: iStock. Oplichting door identiteitsfraude in ziekenhuizen moet stoppen

Het Vlaams Belang roept artsen, apothekers, ziekenhuizen en mutualiteiten op om op hun hoede te zijn te zijn voor identiteitsfraude. Veel Marokkaanse Belgen laten niet-verzekerde familieleden namelijk uit hun thuisland behandelen in Belgische ziekenhuizen. “Het gaat om middelen die misbruikt worden door mensen die in het buitenland wonen en dus niet bijdragen aan onze sociale zekerheid”, zegt Kamerlid Dominiek Sneppe. “Aan deze oplichting moet een einde komen.”

De buitenlandse patiënten gebruiken de identiteit van hun Belgische verwanten, waardoor de medische prestaties of geneesmiddelen vergoed worden door onze sociale zekerheid. Volgens de getuigenis van dokter Steven Borms op de opiniewebsite Doorbraak gebeurt deze identiteitsfraude in Antwerpse ziekenhuizen zelfs op grote schaal.

Ook drie andere artsen uit publieke Antwerpse en Brusselse ziekenhuizen getuigen in het artikel over gelijkaardige feiten. De fraude duikt in eerste plaats in OCMW-ziekenhuizen op, omdat daar meer patiënten van allochtone origine behandeld worden. Zo blijkt dat een Marokkaans personeelslid van Middelheim zijn landgenoten drie jaar lang op zijn naam liet behandelen. Een ander voorbeeld gaat over een patiënt die zich liet behandelen onder de naam van zijn broer, totdat hij zelf Belg werd en vervolgens de arts vroeg om voortaan onder zijn echte naam behandeld te worden. Een Brusselse arts getuigt over het feit dat, op kosten van onze sociale zekerheid, Marokkaanse Belgen medicatie op voorschrift kopen en deze dan doorgeven aan familie in Marokko.

“De middelen moeten gebruikt worden voor mensen die solidair tot onze gezondheidszorg bijdragen”

“De financiële impact van deze fraude is niet gekend”, aldus Sneppe. “Maar dat immigratie een serieuze impact heeft op onze gezondheidszorg en haar financiering, is een open deur intrappen.” Zo blijkt bijvoorbeeld uit een schriftelijke vraag van het Kamerlid aan minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit), dat vooral in Brussel ziekenhuisfacturen niet worden betaald. De gemiddelde openstaande schulden per ziekenhuisbed bedraagt in Brussel maar liefst 22.341 euro, terwijl dat in Vlaanderen ‘slechts’ 4.576 euro is en in Wallonië 11.218 euro. “Tientallen miljoenen euro’s aan ziekenhuisfacturen worden jaarlijks niet betaald. Volgens de minister zijn de verschillen te wijten aan ‘sociaal-culturele kenmerken’. En een andere belangrijke kost zijn de geneeskundige verstrekkingen aan mensen die illegaal in het land verblijven. Wij vroegen de minister eerder al wat de factuur hiervan is, maar een antwoord kregen we niet.”

Het Vlaams Belang roept artsen, apothekers, ziekenhuizen en mutualiteiten op om bij een vermoeden van misbruik onmiddellijk een klacht in te dienen. “Het is maar wanneer iedereen een oogje dichthoudt, omwille van misplaatste uitlatingen zoals ‘sociale geneeskunde’ of ‘bescherming van diversiteit’ dat dit systeem in stand kan blijven”, besluit Sneppe. “De middelen die voorhanden zijn in onze gezondheidszorg zijn schaars en moeten afgeschermd worden van misbruik en profiteurs. Ze moeten gebruikt worden voor de mensen die solidair tot deze gezondheidszorg bijdragen en deel uitmaken van onze gemeenschap.”