Persberichten
maandag, 14 jan 2019

Oppositie Vlaams Belang tegen kilometerheffing zet andere partijen onder druk

Buitenlanders laten meebetalen aan het gebruik van
onze wegen? Ja. Maar onze eigen mensen nog meer belasten? Absoluut neen!

Dat was de boodschap van Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens aan
minister van Mobiliteit Ben Weyts.

Zoals geweten willen Weyts en de Vlaams regering (CD&V,
N-VA en Open VLD) een kilometerheffing voor personenwagens invoeren. Volgens
Weyts zou dit immers dé oplossing zijn voor de aanzwellende files. Deze zomer
bereikte de regering hierover een politiek akkoord dat zelfs werd toegejuicht
door de linkse oppositie. Volgens een studie van de Vlaamse overheid zou de
kilometerheffing autorijden 12 tot 17 procent duurder maken.

Vlaams Parlement

Sinds augustus 2018 werkt een consortium rond KPMG aan een
studie naar de uitwerking van de kilometerheffing. Het consortium zou
verschillende pistes onderzoeken, maar liet net voor nieuwjaar weten eigenlijk
nog maar één piste te weerhouden, namelijk de ‘gebiedsdekkende’ heffing in heel
Vlaanderen – een heffing op élke weg dus – waarbij het dus geen verder
onderzoek meer verricht naar de invoering van een tolheffing enkel op de
drukste verkeersassen.

Chris Janssens zette de kwestie op de agenda van het Vlaams
Parlement, waar hij duidelijk maakte waarom het Vlaams Belang zich tegen de
gebiedsdekkende kilometerheffing kant. Omdat de hoge accijnzen het autorijden
nu al erg duur maken. Omdat werkende Vlamingen – zij zijn het meest op de baan
– het eerste slachtoffer zullen zijn van dat systeem. Omdat het openbaar
vervoer in veel gebieden geen degelijk alternatief is. Hij verwees daarbij naar
uitspraken van de VAB-woordvoerder die onlangs nog stelde dat  ‘de
kilometerheffing gewoon een extra taks is, als er niet geïnvesteerd wordt in
een openbaar vervoer dat een echt alternatief vormt
’.

Zenuwachtigheid

De forse kritiek van de Vlaams Belang-fractievoorzitter
maakte Weyts en de parlementsleden van de andere partijen duidelijk nerveus.
SP.a-fractievoorzitter Joris Vandenbroucke milderde in het parlement plots zijn
enthousiasme voor de kilometerheffing en stelde dat zijn partij geen steun zou
verlenen indien eerst niet fors geïnvesteerd wordt in openbaar vervoer. N-VA
reageerde dat de kilometerheffing niet mag neerkomen op een belastingverhoging.
Open VLD stelde: ‘Mensen pijn doen als ze geen alternatieven hebben, daar
doen wij niet aan mee
’. Weyts zelf verdedigde zich tenslotte door te
stellen dat hij weliswaar een kilometerheffing op elke weg wil, maar dat ‘je
in een deel van het gebied een nultarief kan hanteren’.

Allen beseffen ze natuurlijk dat de meerderheid van de
Vlamingen het Vlaams Belang steunt dat zich als enige verzet tegen de
kilometerheffing. Tot slot van het debat maakte Chris Janssens nog duidelijk
dat ook het Vlaams Belang buitenlanders wil laten meebetalen aan onze wegen,
maar dan via een vignet en dus niet via de invoering van een kilometerheffing
waar de werkende Vlaming het slachtoffer van wordt!

Wim Van Osselaer