Nieuws
donderdag, 18 nov 2021

"Oprichting subsidieregister is goed, maar oversubsidiëring moet stoppen"

In het Vlaams Parlement wordt vandaag een decreet goedgekeurd dat voorziet in de oprichting van een zogenaamd ‘subsidieregister’. Het Vlaams Belang diende na het het omvangrijk fraudeschandaal rond parlementslid Sihame El Kaouakibi (ex-Open Vld) in het Vlaams Parlement een motie in om het subsidiesysteem te laten onderzoeken door het Rekenhof. Dit voorstel werd weggestemd, maar de regering kondigde als alternatief de oprichting aan van een ‘subsidieregister’ dat transparantie zou moeten bieden over alle Vlaamse subsidies. “Dit is een goede eerste stap”, stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Anke Van dermeersch (Vlaams Belang). “Maar er moet ook een einde worden gemaakt aan de oversubsidiëring.”

Begin dit jaar barstte het fraudeschandaal rond Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi los. Het parlementslid dat begin dit jaar nog in de verf gezet als rolmodel van allochtoon ondernemerschap bleek de voorbije jaren voor vele miljoenen euro’s subsidies die haar bereidwillig werden toegeschoven door diverse overheden afgewend te hebben van hun doel. “Ook diverse CD&V-, N-VA- en Open Vld-ministers in de Vlaamse regering keerden haar alles samen voor bijna 1,4 miljoen aan Vlaamse subsidies uit via liefst zeventien verschillende subsidiedossiers waarmee ze uiteindelijk vooral zichzelf en bij uitbreiding haar ganse familie verrijkte”, aldus Van dermeersch.

“Het wordt tijd dat aan alle subsidies een behoorlijke resultaatsmeting wordt gekoppeld. Dat is nu zeker niet het geval”

Het subsidiemisbruik van El Kaouakibi legde bloot wat het Vlaams Belang reeds vele jaren aanklaagde in het Vlaams Parlement: voor wie links en multicultultureel is worden de subsidiepoorten wijd open gezet en enige resultaatsmeting van die uitgedeelde subsidies is er allerminst. Zelfs Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) diende te erkennen dat er bij de Vlaamse regering – waar zijn eigen N-VA al decennia bijna onafgebroken deel van uitmaakt – een “problematische subsidiecultuur” heerst. Het Vlaams Belang diende daarop in april van dit jaar een motie in om de subsidiestal uit te mesten en meer concreet het subsidiebeleid door Rekenhof te laten doorlichten. Zoals verwacht werd deze motie weggestemd, maar als alternatief kwam de Vlaamse regering op de proppen met de oprichting van een subsidieregister dat transparantie zou moeten bieden inzake de subsidiestromen.

Vandaag ligt het ontwerp van decreet dat dit subsidieregister moet oprichten eindelijk ter stemming voor in het Vlaams Parlement. Het Vlaams Belang stemt voor, maar waarschuwt dat de oprichting van het register geen eindpunt mag zijn. “Wij hebben steeds gepleit voor meer transparantie inzake subsidies. Maar daarbij mag het niet blijven. Er moet ook een einde worden gemaakt aan de oversubsidiëring en aan alle subsidies moet een duidelijkere resultaatsmeting worden gekoppeld. Niet wie de subsidies ontvangt moet het criterium worden voor de toekenning van belastinggeld, maar wel welk nastrevenswaardig doel er met de subsidies bereikt wordt”, stelt Van dermeersch.