Nieuws
maandag, 16 jan 2023

Ouderenplan van cd&v volkomen zinloos

Foto: iStock. Ouderenplan van cd&v volkomen zinloos

Volgens het Vlaams Belang is het door Sammy Mahdi in zijn nieuwjaarsboodschap aangekondigde ‘ouderenplan’ van cd&v een zinloos initiatief. “Cd&v wil zich om electorale redenen blijkbaar focussen op de gepensioneerden”, zegt Kamerlid Ellen Samyn. “Maar dit is praat voor de vaak. In 2021 werd een gelijkaardig ouderenplan van toenmalig cd&v-voorzitter Wouter Beke heel snel afgeschoten. En ook nu staat de PS klaar om het meteen te kelderen.”

“Ouderen zijn in Vlaanderen weinig te benijden en verdienen veel meer aandacht dan nu het geval is”, aldus Samyn. “Nadat ze hun hele leven hard hebben gewerkt en hoge belastingen hebben betaald, krijgen ze op het einde van de loopbaan een pover pensioen. Dat is zonder meer oneerlijk.” Het Vlaams Belang klaagde regelmatig aan dat de federale regering hier weinig aan doet en al helemaal geen aandacht besteedt aan de onbetaalbaarheid van het Belgisch pensioenstelsel. “Veel meer dan een vrijblijvend ouderenplan vanwege de in de federale regering totaal overbodige cd&v is er nood aan een echte pensioenhervorming. Maar die is, zeker met de PS, nog heel veraf.

“Men heeft het veel over ‘respect’ voor ouderen, maar veel respect wordt niet getoond”

Het Vlaams Belang neemt, naast het voornemen van een ouderenplan, ook nota van Mahdi’s wens om in 2024 de lokale cd&v-lijsten voor minstens 20 procent te vullen met 60-plussers. “De cd&v-voorzitter hamerde op het ‘respect’ voor die 60-plussers, maar op die manier toon je geen enkel respect”, vervolgt Samyn. “Integendeel. Het spreekt voor zich dat vele ouderen goede politici kunnen zijn, en deze mensen moeten alle kansen kunnen krijgen. Maar quota op kieslijsten zijn betuttelend en vooral vernederend. Men gaat het feit dat mensen verkozen werden toeschrijven aan hun gender of hun leeftijd. Het zijn daarentegen enkel de kwaliteiten van politici die moeten primeren.”

“Sammy Mahdi had dus de mond vol over ‘respect’ voor de ouderen, maar hij zou pas echt van enig respect voor die leeftijdsgroep getuigen door meer in te zetten op veiligheid”, besluit Samyn. “Ervoor zorgen dat ouderen, die voor straatcriminelen en handtasdieven vaak een gemakkelijke prooi vormen, zich op ieder ogenblik veilig kunnen voelen op straat, dat zou alvast een nuttig en zinvol ‘ouderenplan’ zijn.”