Nieuws
maandag, 01 aug 2022

Overal 30 km/u: typische groenlinkse pestmaatregel

Vooruit en Groen willen overal in Vlaanderen 30 kilometer per uur de norm maken in de bebouwde kom om zo het aantal dodelijke slachtoffers bij voetgangers te verminderen. “Zowel Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) als het Verkeersinstituut VIAS hebben zich al tegen het voorstel gekant”, zegt Vlaams Parlementslid Wim Verheyden. “Dit is dan ook een zoveelste groenlinkse pestmaatregel die erop gericht is om het autorijden te ontmoedigen.”

Er verloren vorig jaar in Vlaanderen 32 voetgangers het leven na een verkeersongeluk in de bebouwde kom, wat een verdubbeling is op vier jaar tijd. De Vlaamse oppositiepartijen Vooruit en Groen willen daarom de maximumsnelheid van vijftig kilometer per uur in de bebouwde kom overal in Vlaanderen verlagen naar dertig kilometer per uur. Als voorbeeld kijken zij naar het Brussels Gewest dat vorig jaar één grote zone 30 werd. Het Verkeersinstituut VIAS is echter tegen een algemene snelheidsverlaging vermits een loutere aanpassing van de maximumsnelheid niet tot minder verkeersdoden zal leiden. Ook minister van Mobiliteit Lydia Peeters is het voorstel niet genegen en vindt dat het aan de lokale besturen is om te beslissen of er op hun grondgebied een zone 30 in de bebouwde kom komt.

“Zowel VIAS als de minister hebben in deze gelijk”, zegt Wim Verheyden. “Het is dan ook belachelijk van te denken dat enkel door wat verkeersborden te plaatsen het aantal verkeersdoden zal afnemen. Hiervoor is er vooral een grondige aanpassing van de verkeersinfrastructuur nodig.”

“Zone 30 moet lokaal maatwerk zijn”

Het Vlaams Belang is niet tegen zones 30, maar pleit voor maatwerk. “Een snelheidsverlaging naar 30 kilometer per uur in de bebouwde kom kan waar dit duidelijk de veiligheid verhoogt zoals bijvoorbeeld in de buurt van scholen en winkelcentra”, aldus Verheyden. “Maar dit algemeen over Vlaanderen verplichten waar er doorgaand verkeer is, is een brug te ver. Het spreekt voor zich dat het aan de lokale besturen is, die hun grondgebied het best kennen, om hierover te beslissen.”

Het voorstel van Groen en Vooruit is volgens het Vlaams Belang dan ook niet ingegeven vanuit het oog op verkeersveiligheid. “Dit komt eerder voort uit de irrationele haat voor de auto die bij beide linkse partijen leeft”, besluit Verheyden. “Hun doel is vooral om de automobilist zo hard mogelijk te pesten in de hoop dat die zijn wagen laat staan. Mijn partij en ik zullen ons tegen dit soort pestmaatregelen altijd blijven verzetten.”