Nieuws
maandag, 29 jan 2024

Overbevolking gevangenissen bereikt nieuw record

De kaap van 12.000 gedetineerden in de Belgische gevangenissen werd overschreden. Daarmee bereikt de overbevolking een nieuw record. “De toestand in de gevangenissen is dramatisch en het wordt alleen maar erger”, reageert Kamerlid Marijke Dillen. “Naar de oorzaak hoeft niet ver gezocht te worden. Meer dan 40 procent van de totale gevangenispopulatie heeft niet eens de Belgische nationaliteit en maar liefst 30 procent is gewoon illegaal in het land.”

In de Belgische gevangenissen is plaats voor zo’n 10.500 gedetineerden. Maar al jaren zitten er veel meer gevangenen opgesloten. “Dat leidt tot een enorme druk op het gevangeniswezen en op Justitie zelf”, zegt Dillen. “Overal moeten mensen op de grond slapen en gevangenisstraffen worden zoveel mogelijk geweerd omdat er eenvoudigweg geen plaats is. Die situatie is onaanvaardbaar, maar toch blijft ze voortduren.”

“Mensen die nooit onze nationaliteit hebben gehad maken meer dan 40 procent van de gevangenisbevolking uit”

Het Vlaams Belang wijst op de samenstelling van de gevangenisbevolking. Mensen die nooit onze nationaliteit hebben gehad maken meer dan 40 procent van de gevangenisbevolking uit. Herkomstland nummer één is Marokko. Nog frappanter is het feit dat drie vierde van hen gewoon illegaal in het land zijn. “Het is geen wonder dat men er niet in slaagt om de overbevolking aan te pakken”, vervolgt Dillen. “Nochtans ligt de oplossing voor de hand.”

“Wie illegaal in het land is, moet uitgezet worden”, besluit Dillen. “Wanneer iemand niet over de Belgische nationaliteit beschikt en veroordeeld wordt tot een celstraf moet het land van oorsprong daar onmiddellijk van verwittigd worden. Zij moeten verplicht hun onderdanen terugnemen. Landen die dat weigeren mogen geen cent ontwikkelingssamenwerking meer ontvangen.”