Persberichten
vrijdag, 12 mei 2023

Vlaams Belang bezoekt gevangenis in Antwerpen en wil overbevolking in gevangenissen dringend aanpakken

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken bezocht vandaag de gevangenis van Antwerpen samen met Kamerleden Marijke Dillen, Ellen Samyn en Ortwin Depoortere die ook voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken is. Het Vlaams Belang wil dat de federale regering de overbevolking van de gevangenissen aanpakt en wijst erop dat meer dan 40 procent van de gevangenisbevolking niet over de Belgische nationaliteit beschikt. “We willen als algemene stelregel dat wie niet over onze nationaliteit beschikt, zijn straf ook niet uitzit in onze gevangenissen”, zegt Van Grieken. “Landen die hun criminele onderdanen niet willen terugnemen, mogen geen cent ontwikkelingshulp meer ontvangen en moeten we permanent onder druk zetten.”

Deze ochtend bezocht een delegatie van het Vlaams Belang de gevangenis van Antwerpen. “Politici van de traditionele partijen zouden beter ook eens een gevangenis bezoeken en zien hoe het er aan toegaat”, aldus Van Grieken. “Onze gevangenissen zitten overvol en dat zorgt al jaren voor schrijnende omstandigheden, zowel voor de gevangenen zelf als de cipiers.” Eind december nog maakte de woordvoerder van het gevangeniswezen bekend dat er meer dan 200 gedetineerden op de grond sliepen door capaciteitsgebrek. Er braken ook al verschillende keren stakingen uit bij het personeel door de personeelstekorten en de hoge werkdruk die de overbevolking van de gevangenissen met zich mee brengt. 

Volgens de partij moet de oorzaak van de overbevolking gevonden worden in het feit dat een enorm deel van de gevangenen zelfs niet over de Belgische nationaliteit beschikt. “Mensen die nooit onze nationaliteit hebben gehad, maken meer dan 40 procent uit”, vervolgt Van Grieken. “Nog veel frappanter is het feit dat drie vierde van hen gewoon illegaal in het land is en dus eigenlijk uitgezet zou moeten worden.” 

“Wie hier veroordeeld wordt tot een celstraf, moet onmiddellijk het eventueel verblijfsrecht dat men hier eventueel heeft verliezen”

Van de 10.785 personen die op 1 januari 2023 in de gevangenis zaten, beschikten er welgeteld 4.683 niet over de Belgische nationaliteit. Dat is meer dan 43 procent van de totale gevangenispopulatie. Herkomstland nummer één is Marokko (839 gevangenen). Maar liefst 3.248 personen verblijven illegaal in het land. Goed voor zo’n driekwart van alle gedetineerde vreemdelingen en 30 procent van de totale gevangenisbevolking. De kostprijs van het gevangeniswezen wordt dit jaar begroot op 738.201.000 euro.

Het Vlaams Belang wil, om die overbevolking tegen te gaan, dat wanneer iemand die niet over de Belgische nationaliteit beschikt, veroordeeld wordt tot een celstraf het land van oorsprong onmiddellijk verwittigd wordt van een verplichting tot terugname. “Wie hier veroordeeld wordt tot een celstraf, moet onmiddellijk het eventueel verblijfsrecht dat men hier heeft verliezen”, aldus Van Grieken die ook pleit voor aparte gevangenissen voor vreemdelingen. “In Denemarken financiert men een gevangenis in Kosovo, waar illegale criminelen hun straf moeten uitzitten voor ze worden teruggestuurd. Wij kunnen bijvoorbeeld een gevangenisboot inzetten waar gevangenen die teruggestuurd moeten worden naar hun herkomstland tijdelijk in kunnen verblijven.” 

“Een land dat niet voldoet aan haar plicht, mag het geen cent ontwikkelingshulp meer ontvangen en moeten we permanent onder druk zetten”

“We mogen ook niet blind blijven voor de verzuchtingen van het personeel”, zegt de Vlaams Belang-voorzitter. “Het statuut van cipiers moet aantrekkelijker gemaakt worden. Ze verdienen een betere verloning.” Van Grieken klaagt ook het hoog aantal geïnterneerden dat psychiatrische hulp nodig heeft aan. “Zij kunnen geen gepaste hulp krijgen omdat het personeel daartoe niet is opgeleid. Zij horen dan ook niet thuis in een klassieke gevangenis.”

De partij vraagt tot slot dat de regering de druk opvoert op landen zoals Marokko om hun criminele onderdanen terug te nemen. “Een land dat niet voldoet aan zijn plicht, mag geen cent ontwikkelingshulp meer ontvangen en moeten we permanent onder druk zetten”, besluit Van Grieken. Vorig jaar trad een akkoord in werking met Marokko om veroordeelde Marokkanen hun celstraf in hun herkomstland te doen uitzitten. “Dat akkoord heeft geen wonderen verricht en dat hoeft ook niet te verbazen. Indien ze niet onder druk worden gezet, zal het bij aankondigingspolitiek blijven.”