Nieuws
donderdag, 20 jul 2023

Overheid bemoeilijkt herinschakeling langdurig zieken

Foto: iStock. Overheid bemoeilijkt herinschakeling langdurig zieken

Langdurig zieken die willen werken botsen op teveel administratieve muren. Bovendien ondervinden ze financiële nadelen wanneer ze terug aan de slag willen gaan. Thuisblijven is dus voordeliger dan werken. Dat is onbegrijpelijk”, zegt Kamerlid Ellen Samyn. “In plaats van werken te stimuleren, werkt de overheid dit tegen. Vivaldi onderneemt niets om hier verandering in te brengen. Voor het Vlaams Belang moeten de administratieve lasten afgebouwd worden, en mag iemand die opnieuw aan de slag gaat in geen enkel geval financiële nadelen ondervinden.

Het aantal langdurig zieken zit al jaren in stijgende lijn. Momenteel zijn meer dan een half miljoen mensen langer dan een jaar arbeidsongeschikt. Anderhalve keer meer dan het aantal werklozen. Wanneer we op dit elan verdergaan, is de inschatting dat we richting 600.000 langdurig zieken gaan tegen 2035. “Onderzoek toont aan dat werkende mensen gelukkiger zijn”, aldus Samyn. “We mogen deze mensen niet loslaten. In plaats van te kijken naar wat niet meer lukt, moeten we kijken naar wat wel nog mogelijk is.”

“Vivaldi onderneemt niets om werken te stimuleren”

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) voorziet 80 terugkeercoaches vanaf juli 2023, evenals een vragenlijst om dit probleem aan te pakken. “Dat komt neer op 6.250 langdurig zieken per terugkeercoach”, vervolgt Samyn. “Hoe kan iemand zoveel mensen tegelijk begeleiden?” Ook de vragenlijst volstaat volgens het Kamerlid niet om het aantal langdurig zieken drastisch terug te dringen. “Waar we echt nood aan hebben is een afbouw van de administratieve lasten en maatregelen om de financiële benadeling stop te zetten. Wanneer langdurig zieken opnieuw aan de slag gaan, moeten ze altijd een financieel surplus ontvangen ten opzichte van hun uitkering tijdens de arbeidsongeschiktheid.”

“Ondanks het feit dat Vivaldi de noodzaak niet inziet – of hier alleszins geen beleidsacties aan koppelt - om meer in te zetten op de groep langdurig zieken, zijn de talenten van deze mensen broodnodig, merkt ook Kamerlid Hans Verreyt op. “Bijna 200.000 vacatures geraken momenteel niet ingevuld. Zowel voor het welzijn van deze mensen, als voor het behoud van onze welvaart is het essentieel dat we meer aandacht hebben voor deze groep.”