Nieuws
vrijdag, 18 feb 2022

“Overheidsopdracht voor winteropvang is een politieke farce”

Eind 2020 besliste de federale overheid om de winteropvang voor daklozen toe te kennen bij uitschrijving van een overheidsopdracht. “Het ging om 250 plaatsen voor een periode van drie jaar. Veel meer gegevens waren niet bekend gemaakt in de algemene uitgavenbegroting van 2021”, zegt Kamerlid Ellen Samyn, die hierover in de commissie sociale zaken van 16 februari minister van Armoedebestrijding Karine Lalieux (PS) ondervroeg. “Het resultaat van de overheidsopdracht is echter weer een staaltje van Waalse PS-politiek.”

“In plaats evenwel van een openbare aanbesteding uit te schrijven – het was uiteindelijk begroot op meer dan 1,3 miljoen euro per jaar – blijkt Lalieux een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure te hebben uitgeschreven”, aldus Samyn. “En dat dit frontaal tegen de regels van overheidsaanbestedingen ingaat zal de minister worst wezen.” Uiteindelijk bleek er maar één consortium geïnteresseerd: het Rode Kruis, in samenwerking met de vzw Dokters van de Wereld.

“Lalieux en het Brusselse OCMW blijven twee handen op één buik, zoals te merken bij deze overheidsopdracht”

“De uitvoering van de opdracht is gestart op 1 november 2021 maar we vernemen intussen dat er in dit contract enkel opvang voorzien wordt in Brussel”, vervolgt Samyn. “De kost voor daklozenopvang zou op conto moeten komen van het Brusselse OCMW maar weer wordt schaamteloos de rekening doorgeschoven naar de Federale regering. Karine Lalieux, die in een vorig leven voorzitter van het Brusselse OCMW was, slaagt er telkens weer in federaal geld door te sluizen naar haar vroegere werkgever.”

“Een factuur van meer dan 3,7 miljoen euro die gewoon ‘onder vrienden’ wordt geregeld is een relict van laakbare politieke cultuur die bij de Waalse socialisten nog steeds gangbaar is”, besluit Ellen Samyn. “We zullen ons met alle wettelijke middelen tegen deze schandelijke gang van zaken blijven verzetten.”