Nieuws
woensdag, 13 jul 2022

Overwinstbelasting al weggetoverd

Federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) stelde gisteren voor om een eenmalige crisisbijdrage te vragen van de energiesector van 25 procent op hun overwinsten. “Het persbericht over de overwinstbelasting was nog maar uitgestuurd of minister Vincent Van Peteghem wierp het al in de prullenmand”, zegt volksvertegenwoordiger Kurt Ravyts. “In plaats van onderling juridische discussies te voeren, zou de federale regering beter snel werk maken van betaalbare energie voor onze mensen.”

Minister Van der Straeten wil de energiesector een eenmalige crisisbijdrage laten betalen van 25 procent op hun overwinsten, die het gevolg zijn van de enorme energieprijzen. Deze overwinstbelasting zou per kwartaal worden berekend op basis van de BTW-aangifte en enkel worden geheven indien de stijging in een kwartaal nominaal minstens 100.000 euro en procentueel meer dan 10 procent bedraagt. Zowel elektriciteits- als aardgasbedrijven en petroleumhandelaars zouden die moeten betalen. Cd&v-voorzitter Sammy Mahdi verweet Van der Straeten onmiddellijk aan aankondigingspolitiek te doen en volgens minister van Financiën Vincent Van Peteghem (eveneens cd&v) is deze overwinstbelasting juridisch-technisch volstrekt onhaalbaar. Volgens cijfers van de CREG werden er dit jaar in ons land nochtans al miljarden euro's aan overwinsten gerealiseerd.

“Met betrekking tot de overwinstbelasting zijn er met Van der Straeten en Van Peteghem weer eens twee ministers in de Vivaldiregering die op een totaal verschillende golflengte zitten”, zegt Kurt Ravyts. “Hier en daar goede intenties, maar juridisch bochtenwerk volgens de cd&v; dit voorstel is weer een schoolvoorbeeld van hoe deze regering de wortelen voor de neuzen van de burger zo lang laat hangen dat ze stinken.”

“Als een overwinstbelasting in Italië wel kan, waarom dan niet hier?”

Dat er overwinsten zijn in de energiesector, is voor iedereen duidelijk. “Het kabinet Financiën stelt pertinent dat die volgens hen niet kunnen worden aangepakt via de fiscaliteit”, aldus Ravyts. “Het kabinet Energie stelt dan weer dat het volgens hun advocaten wel mogelijk is. Blijkbaar gebruikt de Vivaldi-regering nu ook al eigen advocaten om meningsverschillen kracht bij te zetten binnen dezelfde coalitie.”

In Italië werd met de Windfall-taks in maart dit jaar echter wel al een overwinstbelasting geïntroduceerd. “Terwijl er in een ander EU-land al succesvol een belasting is ingevoerd, hebben we hier tot op heden nog niets gehoord van de minister van Financiën”, besluit Ravyts. “Waarom lukt wat in Italië wel kan dan niet in België? Is het uit onwil of omdat deze regering door de onderlinge meningsverschillen gewoon niet in staat is om beleid te voeren?”