Nieuws
woensdag, 16 nov 2022

“Overwinsten moeten op doordachte manier afgeroomd”

Het Vlaams Belang verbaast er zich niet over dat de Raad van State ernstige vraagtekens plaatste bij de wetgevende teksten ter ondersteuning van de belasting op overwinsten. “Na een maandenlange stilstand in dit dossier legde de paars-groene regering uiteindelijk een wetsontwerp voor aan de Raad van State, die slechts een week de tijd kreeg om opmerkingen te formuleren”, zegt Kamerlid Reccino Van Lommel. “Dit heeft niets te maken met goed bestuur. Ik waarschuwde minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) hier meermaals voor.”

Al vele maanden wordt er druk politiek gediscussieerd over de zeer hoge overwinsten die worden gerealiseerd door de energieproducenten. Omdat in ons huidige marktmodel de gasprijzen leidend zijn voor de prijzen die gezinnen en bedrijven moeten betalen voor hun elektriciteit, genereren de windmolenparken en kerncentrales miljardenwinsten.

“Sommige paars-groene partijen schreeuwden dan wel moord en brand om dit een halt toe te roepen, maar alles bleef tot hiertoe dode letter”, aldus Van Lommel. “Er werd vooral gekeken in de richting van de Europese Commissie. Als struikelblok werd meermaals de juridische waterdichtheid van zo'n overwinstbelasting aangehaald, wat zorgde voor wellesnietesspelletjes binnen de regering. Uiteindelijk beloofde men nog meer af te romen dan wat er in de EU werd afgesproken.”

“We hebben nood aan een belasting op overwinsten, niet aan wetgeving die op losse schroeven staat”

“Er is een basiswettekst vanuit Europa, maar Van der Straeten tracht het straffer te doen door alles boven de marktprijs van 130 euro/MWh af te romen”, vervolgt Van Lommel. “De regering heeft maandenlang de tijd gehad om de juridische waterdichtheid af te toetsen. Vandaag is het echter duidelijk dat dit huiswerk een stevige onvoldoende krijgt bij de Raad Van State.” Onder meer FEBEG (de koepelorganisatie die de belangen van de ondernemingen behartigt waarvan de activiteiten bestaan uit de productie, de handel of de levering van elektriciteit of gas) gaf eerder al aan eventuele wetgeving met hand en tand te bestrijden. “Alles moet worden vermeden dat de energieproducenten de messen kunnen slijpen om de wet te laten vernietigen”, aldus nog Van Lommel.

Het Vlaams Belang blijft er overigens voor pleiten dat de afroming integraal gebruikt moet worden voor de verlaging van de energiefactuur van gezinnen en bedrijven. “Het mag zeker niet dienen om de reeds bestaande tijdelijke maatregelen te financieren”, besluit Van Lommel. “Bovendien toont heel deze kwestie aan dat het onverstandig was om onze energieproductie en bevoorradingszekerheid uit te verkopen. Het wordt daarom tijd dat we eindelijk een Vlaams energiebedrijf opstarten dat mee investeert in energieproductie. Enkel op die manier kunnen we greep houden op de energieprijzen.”