Nieuws
woensdag, 07 apr 2021

“Paars-groen blijft disfunctionele en corrupte WHO kritiekloos financieren”

Het Vlaams Belang is er niet over te spreken dat de paars-groene regering vertrouwen blijft schenken aan de omstreden Wereldgezondheidsorganisatie WHO. “Een blind vertrouwen. Het is nochtans een organisatie die aan de leiband van autoritair China loopt en die de pandemie vooral tijdens de eerste cruciale fases heeft mismeesterd”, zegt Kamerlid Ellen Samyn (Vlaams Belang)“In 2019 vloeide er maar liefst 3.690.650 euro belastinggeld naar de WHO. En we blijven er maar geld in pompen.”

Samyn peilde bij minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (Vooruit) naar de Belgische bijdrage aan deze organisatie. “Voor het jaar 2019 bedroeg die maar liefst 3.690.650 euro - zonder de vrijwillige bijdragen van de Belgische partners. Daarbovenop komt nog vier miljoen euro van het Directoraat-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD) en 750.000 euro vanwege Vlaanderen en de steun van de FOD Volksgezondheid voor het regionaal secretariaat van de WHO voor Europa.” Uitzonderlijk zou in 2020 nog eens vier miljoen euro zijn besteed door het DGD voor gezondheidsstelsels in partnerlanden, in de context van coronabestrijding. “Dit komt voor het jaar 2020 dus neer op ongeveer 12,5 miljoen euro dat uit België naar een disfunctioneel en corrupt Chinees vehikel is gevloeid. Compleet onaanvaardbaar.”.

“Het is uiterst onverantwoord en naïef dat wij als land geld blijven investeren in de WHO, die ons niks dan corona-ellende heeft opgeleverd”

“Hoewel de reputatie van de WHO intussen ernstig beschadigd is, lijkt de paars-groene regering haar vertrouwen en geld in deze instelling te willen blijven investeren”, aldus nog Samyn. In juli 2020 besliste de regering van Trump om de Verenigde Staten uit de WHO terug te trekken, omdat ze in de cruciale eerste fase van de pandemie de Chinese staatspropaganda napraatte, met enorme schade tot gevolg. Ook Kamerlid Annick Ponthier (Vlaams Belang) heeft scherpe kritiek op de Belgische financiële ondersteuning van de WHO. “Onder invloed van de door China aangestelde communistische directeur Tedros Ghebreyesus, heeft de WHO aanvankelijk gepubliceerd dat het coronavirus mogelijk niet van mens-tot-mens overdraagbaar en niet meer dan een seizoensgriepje was.”

“Omwille van het internationaal aanzien van de WHO als dé globale gezondheidsinstelling, hebben landen deze Chinese toedekking van de feiten voor waar aangenomen en aldus geen pro-actief beleid gevoerd.”, besluit Ponthier. “Het is dan ook uiterst naïef en onverantwoord om dergelijk instituut te blijven financieren met geld van de belastingbetaler. We zouden het Amerikaans voorbeeld moeten volgen en onze steun voor de WHO intrekken.”