Nieuws
woensdag, 29 jun 2022

Paars-groen blijft genitale verminking importeren

Vrouwelijke genitale verminking komt voor op Belgisch grondgebied. Het gaat om minstens vier geregistreerde gevallen in 2021. “We wisten deze barbaarse, islamitische praktijk wordt toegepast in Afrika, Azië en het Midden-Oosten”, zegt Kamerlid Ellen Samyn. “Maar nu blijkt dat Belgische politici dit ook bij ons hebben geïmporteerd. Er is in dit land een forse stijging van het aantal vrouwen dat in het land van herkomst slachtoffer is geweest of risico daartoe loopt.”

De praktijk van vrouwenbesnijdenis, oftewel vrouwelijke genitale verminking, is een religieus-culturele praktijk die hoofdzakelijk in islamitische landen wordt toegepast. Het is een bekend gegeven dat meisjes uit landen als Burkina Faso, Somalië, Egypte, Soedan, Guinea, Kenia, Nigeria en Djibouti slachtoffer worden van vrouwelijke genitale verminking. “Deze besnijdenissen hebben geen enkele medische reden en er treden frequent complicaties op met de dood tot gevolg”, aldus Samyn. “Dit soort rituelen wordt in stand gehouden door de islamitische, anti-vrouwelijke cultuur. Zelfs de VN geeft toe dat moslima’s blootstaan aan hoger risico om slachtoffer te worden van vrouwelijke genitale verminking.”

“Voor een barbaarse moslimpraktijk als vrouwelijke genitale verminking mag hier geen plaats zijn”

Volgens UNICEF zijn wereldwijd zo’n 200 miljoen meisjes en vrouwen slachtoffer van vrouwelijke genitale verminking. “In België zijn er dus vier gevallen geregistreerd in 2021, maar veel meer meisjes in ons land lopen effectief risico”, vervolgt Samyn. “Uit een studie van de regering blijkt dat het om maar liefst 35.000 meisjes en vrouwen gaat, die vooral in het land van herkomst bij schoolvakanties gevaar lopen om de gruwelijke ingreep te ondergaan.”

“Er is een forse stijging te merken van de slachtoffers en meisjes die gevaar lopen in België, omdat de opvang van mensen uit landen met een hoog risico, zoals Guinea en Somalië, is toegenomen. Hierdoor vindt de barbaarse praktijk zelfs al op ons grondgebied plaats”, merkt Samyn tot slot op. “Paars-groen blijft dit fundamenteel onrecht tegen vrouwen dus importeren. We moeten veel meer in het werk stellen inzake preventiecampagnes en bestraffing van daders.”