Nieuws
dinsdag, 25 okt 2022

Paars-groen en PVDA weigeren delen beelden verkeersslachtoffers te straffen

Tijdens de Kamercommissie Mobiliteit en Overheidsbedrijven stond dinsdagvoormiddag het wetsvoorstel van het Vlaams Belang geagendeerd dat het maken en verspreiden van beelden van verkeerslachtoffers strafbaar zou stellen. Maar ondanks eerdere lippendienst stemden de regeringspartijen - gesteund door PVDA - tegen een wetsvoorstel dat het maken en delen van beelden van verkeersslachtoffers strafbaar zou maken. “Jammerlijke politieke spelletjes op kap van reeds getraumatiseerde mensen: beschamend en onnodig.”

Het komt steeds vaker voor dat beeldmateriaal van slachtoffers van verkeersongevallen wordt gemaakt, dat vervolgens wordt verspreid zonder dat daaraan een legitiem belang ten grondslag ligt. “Niet alleen zorgen de makers van beelden van verkeersongevallen er maar al te vaak voor dat daardoor de verkeersveiligheid in het gedrang wordt gebracht, bovendien tast de verspreiding van deze beelden de persoonlijke levenssfeer van de slachtoffers aan”, aldus Kamerlid Frank Troosters. “Het maken van beelden van slachtoffers van verkeersongevallen getuigt ook van weinig respect ten aanzien van de slachtoffers en hun familie en nabestaanden.”

Maar in tegenstelling tot eerdere lippendienst wensten de meerderheidspartijen bij monde van Joris Vandenbroucke (Vooruit), aangevuld met de steun van Maria Vindevoghel (PVDA), het ingediende Vlaams Belang-wetsvoorstel zelfs niet op zijn inhoud te waarderen. Ook het inwinnen van inhoudelijke adviezen bij neutrale wettelijke instanties werd door hen geweigerd vooraleer ze het voorstel wegstemden.

Voor Troosters getuigt dit van weinig respect tegenover de verkeersslachtoffers die zo dubbel de dupe zijn. De Vivaldi-meerderheid die met steun van de PVDA het debat over zo’n pijnlijk onderwerp zelfs niet wil voeren, “getuigt niet van de zogenaamde nieuwe politieke cultuur waarvan de meerderheidspartijen steeds de mond vol hebben. Integendeel: dit getuigt van jammerlijke politieke spelletjes op kap van reeds getraumatiseerde mensen: beschamend en onnodig.”