Nieuws
donderdag, 10 mrt 2022

Paars-groen en regio’s schuiven factuur boosterprik door

“Aan de vaccinaties voor de derde en vierde vaccinatiegolf hangt een prijskaartje van ruim 600 miljoen euro”, zegt Kamerlid Wouter Vermeersch. “Een factuur die federale regering en de regio’s naar elkaar blijven doorschuiven. Feit is dat noch paars-groen, noch de regionale overheden in hun begrotingen rekening hebben gehouden met de boosterprik.”

Net als bij de eerste en tweede vaccinatiecampagne heeft de federale overheid ook voor de boosterprik, de derde vaccinatiegolf, de vaccins aangekocht. “Daaraan hing een prijskaartje van 527 miljoen euro”, aldus Vermeersch.

“Op basis van een protocolakkoord werden de uitgaven met betrekking tot de eerste en tweede vaccinatiegolf 80 procent/20 procent verdeeld tussen de federale overheid en de deelentiteiten. Een regeling die van toepassing is op alle vaccinaties tot 30 november 2021”, vervolgt Vermeersch. “Maar voor de derde vaccinatie, de boosterprik die 527 miljoen euro heeft gekost, moet nog steeds een akkoord over de financiering afgesloten worden. Iets wat paars-groen er alvast niet van weerhield om dit bedrag wel al als inkomst in de begroting te noteren.”

“Paars-groen wil dat de regio's een deel van de kosten op zich nemen, maar men raakt het niet eens over een verdeelsleutel”

“Op dinsdag 8 maart heeft staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open Vld) op onze vraag in de commissie bevestigd dat er nog steeds geen akkoord is met de regio's. En we zijn ondertussen maanden later”, merkt Vermeersch op. “In de begroting van de federale overheid, zomin als in deze van de regionale overheden werd rekening gehouden met de kosten van de boosterprik.”

“En het kan nog erger”, besluit Vermeersch. “Inde tweede aanpassing van de federale begroting wordt er voor de vierde vaccinatiegolf tegen de Omikronvariant nog eens 76 miljoen euro aan vaccins besteld. “3.896.165 doses aan 19,5 euro per vaccin. Dat is zomaar eventjes 7,5 euro duurder dan de eerste vaccins.”