Nieuws
vrijdag, 19 nov 2021

Paars-groen houdt vast aan politieke zelfbediening

Het Vlaams Belang is er niet over te spreken dat eerste minister Alexander De Croo (Open Vld) blijft vasthouden aan de terbeschikkingstelling van twee medewerkers aan iedere gewezen minister en staatssecretaris. “De Croo houdt op kap van de belastingbetaler een schandalige vorm van politieke zelfbediening in stand”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas. “Het toont dat de door paars-groen met veel toeters en bellen aangekondigde ‘politieke vernieuwing’ onbestaande is.”

In de Kamercommissie Grondwet lag woensdag onder meer een voorstel van Vlaams Belang op tafel om definitief komaf te maken met de dure, nutteloze en aftandse systeem van de toewijzing van medewerkers aan oud-excellenties. “Meermaals heb ik aan deze eerste minister en zijn voorgangers gevraagd om dit systeem af te schaffen”, aldus Pas. “Telkens opnieuw werd door de regeringsleiders de intentie geuit hier werk van te maken en evenzoveel keer kwam hiervan niets terecht.”

“De toewijzing van medewerkers aan wie geen deel meer uitmaakt van de regering is een niet te verantwoorden zelfbediening”

De wijze waarop De Croo deze keer het parlement gewoon opzijschoof is voor het Vlaams Belang niet aanvaardbaar. “Vlak voor de commissie begon liet hij een brief bezorgen waarin hij meldde dat onder meer over ons voorstel niet gestemd kon worden”, besluit Pas. “En hij gaf daarbij een drogreden op. Hij stelde dat ingrijpen in het statuut van rijkspersoneel tegen de scheiding der machten ingaat, maar hier gaat het over de aanwerving, het principe, en helemaal niet om het statuut.”

“De afschaffing van de politieke zelfbediening zou een reële besparing betekenen van ruim 900.000 euro”, besluit Pas. “De medewerkers in kwestie werken maar al te vaak weer gewoon voor hun partij, zodat we hier te maken hebben met een onrechtmatige partijfinanciering. Maar dat zal paars-groen, en De Croo op kop, worst wezen.”