Nieuws
woensdag, 01 dec 2021

Paars-groen stemt tegen amendementen om partijdotaties te halveren

Het Vlaams Belang diende woensdag verschillende amendementen in, dit in de Kamercommissie voor de Comptabiliteit. De amendementen hebben als doel om de partijdotaties met meer dan de helft te verminderen. Volgens de partij gaat er immers te veel geld naar het partijpolitiek systeem. “Geld dat elders in de maatschappij veel beter kan gebruikt worden, bijvoorbeeld voor meer en betere sociale voorzieningen voor onze mensen. Helaas dacht de paars-groene meerderheid daar anders over en stemden zij onze besparingsvoorstellen weg.”

Kamerlid Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) stelde woensdag enkele amendementen voor op de begroting van de Kamer van 2022. Concreet wil het Kamerlid dat het geld dat naar de politieke partijen gaat, wordt gehalveerd. In totaal wil het Vlaams Belang 16.652.000 euro besparen: 191.000 euro door een indexsprong op de fractietoelagen, 280.000 euro door een indexsprong op de partijdotaties en tot slot 16.181.000 euro via een halvering van de partijdotaties.

“De politiek is veel te vet geworden terwijl de rest van de samenleving wel veel belastingen moet betalen, maar weinig terugkrijgt”, vindt Vermeersch immers. “Dat geldt trouwens niet alleen voor partijtoelages, maar voor nagenoeg de volledige overheid. Er blijft te veel bij de staat plakken en er wordt te weinig geïnvesteerd in onze mensen, bijvoorbeeld inzake sociale voorzieningen voor onze mensen. Denk zo maar aan de lange wachtlijsten voor de gehandicaptenzorg, sociale woningen of de lage en oneerlijke pensioenen.”

“Ik vind het dan ook van cruciaal belang dat de politiek hier zelf een voorbeeldfunctie inneemt”, besluit Vermeersch. “De politieke kasten kunnen gerust met minder. Sterker nog: er zijn te veel politici. Er zijn te veel parlementen en te veel parlementsleden. Helaas is paars-groen een omgekeerde mening toegedaan: zij willen net de fractie- en partijtoelagen spekken door een onnodige indexering door te voeren, laat staan dat ze overwegen ze te halveren. Onze mensen verdienen echter beter.”