Nieuws
maandag, 24 jan 2022

Paars-groen talmt om Chinese repressie in Hongkong te veroordelen

Het Vlaams Belang heeft in de commissie Buitenlandse Zaken een voorstel van resolutie ter veroordeling van de Chinese repressie van Hongkong ingediend. “We veroordelen de grove mensenrechtenschendingen in en het opslokken van Hongkong door het Chinese regime”, zegt Kamerlid Annick Ponthier. “Vrijheid van expressie, vereniging en vreedzame demonstratie worden door China met de voeten getreden. Ook Ecolo-Groen diende een voorstel van resolutie in, maar de meerderheid vroeg adviezen en zal het voorstel allicht afzwakken.”

“Sinds de overdracht van de Britse kroonkolonie Hongkong aan China, in 1997, heeft Peking consequent de democratie en autonomie van de bestuurlijke regio doodgeknepen”, aldus Ponthier. “Nochtans is een onafhankelijk, vrij en democratisch systeem in Hongkong gewaarborgd in de Chinees-Britse Gezamenlijke Verklaring en de Hongkongse basiswet, een soort ‘grondwet’. Het communistische Peking treedt deze afspraken die het ‘één land, twee systemen’-principe en dus de autonomie van Hongkong vastleggen, steevast met de voeten.”

“Vrijheid meningsuiting en van vereniging is, net als vreedzaam protest, onmogelijk geworden in Hongkong”

Sinds 2003 tracht Peking via wetgeving en beleidsmaatregelen zijn greep op Hongkong te versterken. “Het dieptepunt was de Nationale Veiligheidswet in 2020, die alle dissidentie tegen de Chinese centrale regering onder het mom van ‘terreur’ en ‘bedreiging voor de nationale veiligheid’ buiten de wet stelde”, vervolgt Ponthier. “De Chinese autoriteiten gaan overigens steeds driester te werk bij hun handhaving van de beruchte Nationale Veiligheidswet. Vreedzame betogers, oppositie en kritische journalisten worden systematisch opgesloten, gefolterd en gedwongen tot bekentenis van allerlei misdrijven die ze niet gepleegd hebben. Zo fnuikt China Hongkong, dat voorheen een bastion van vrijheid en democratie was, en lijft het de regio in bij haar communistisch systeem.”

Het Vlaams Belang diende dan ook een krachtige resolutie in, die onder meer oproept tot opschorting van het uitleveringsverdrag tussen België en China. “Ecolo-Groen had ook een voorstel klaar, maar dit zal waarschijnlijk door de paars-groene meerderheid tot slappe koffie herleid worden”, besluit Ponthier. “Ze zijn wellicht niet bereid gezichtsverlies te lijden door het uitleveringsakkoord dat ze zelf ratificeerden, op te zeggen. En zo bewijst België alweer lippendienst aan onderdrukte groepen in China, maar kan ze geen vuist maken tegen Peking.”