Nieuws
donderdag, 25 aug 2022

Pak drugshandel aan bij de bron

Het Vlaams Belang steunt de oproepen die vandaag in de pers worden gemaakt rond alternatieve aanpakken van de drugsoorlog. “Er wordt heel veel gefocust op alles tussen de bron en de eindverbruiker en dan in het bijzonder om tot veroordelingen te komen en dat verloopt zeer moeizaam. Maar naar de bron wordt amper gekeken en ook de pakkans voor de veelal rijke gebruikers is nagenoeg nihil. Daar moeten we verandering inbrengen.”

Verschillende experts getuigen vandaag in de pers dat er nog tal van hiaten zijn in de ‘war on drugs’, die de overheid nalaat om in te vullen. Denk maar aan een meer gerichte controle van containers die uit risico-havens uit Zuid-Amerika komen, of aan ‘slimme neuzen: sensormateriaal dat zonder al te veel hindernis 100% van de containers uit die landen kan controleren. Anderzijds zijn er baten bij het uitfaseren van papieren documenten van containers en deze te vervangen door digitale documentatie. Dit is moeilijker te vervalsen. Herkomstlanden moeten tevens meer onder druk kunnen worden gezet, met bijvoorbeeld tijdelijke embargo-maatregelen. Hierdoor kunnen havens zoals Santos in Brazilië extra gemotiveerd worden om zelf de drugshandel aan te pakken.

Vanuit justitiële hoek wordt dan weer benadrukt dat er amper aandacht is voor het aanpakken van cocaïnegebruikers. Deze veelal rijke dadersgroepen zijn perfect gekend, maar worden met rust gelaten. Nochtans is “als er geen vraag is, ook geen aanbod“, zo duidt advocaat Kris Luyckx op Radio 1.

“Tackle de export, import en vraagzijde van het probleem”

“De recente verminderingen van de controles in de haven door de douane en de scheepvaartpolitie moeten omgedaan gemaakt worden”, aldus Kamerlid Ortwin Depoortere (Vlaams Belang). Voor de Oekraïne-oorlog werden slechts 1/42 containers gecontroleerd, maar sindsdien is dat aantal gezakt zo, bleek in maart. “Op afzienbare termijn moeten we zelfs naar 100%-controle kunnen gaan van containers uit risicolanden en dit door middel van ‘slimme neuzen’. Hier moet in geïnvesteerd worden. Ook de herkomstlanden moeten we onder druk zetten, zodat niet alle werklast hier valt.”

Depoortere vindt tevens dat justitie en politie pijlen moeten richten op de gebruikerszijde en daar ineens ook werkingsmiddelen moeten halen. “Het gaat voor een groot stuk om een goedbemiddelde kliek van cokesnuivers die de vraag in Europa en Vlaanderen omhoogstuwt”, zegt ook Kamerlid Marijke Dillen (Vlaams Belang). Eén sms’je volstaat, zo meldt De Standaard, die tal van gebruikers met gemak kon interviewen, tot in politieke kringen. “Als er één dealer gepakt wordt, kan men via zijn GSM al snel zijn klantenbestand vinden met 200-300 mensen. Waarom worden die nooit gevat? Ze worden zelfs niet gecontacteerd en op een lijst gezet, niettegenstaande ze goed gekend zijn, met sms-gesprekken en bestellingen aan toe. De pakkans voor hen moet drastisch verhogen, net als de boetes voor gebruik: bij deze goedbemiddelde afnemers zitten direct ook de middelen die onze politiediensten goed kunnen gebruiken. Beboet afnemers met monsterboetes vanaf 5.000 euro en het gebruik zal snel slinken.”

Dillen laat weten dat ze zo snel mogelijk justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open Vld) zal interpelleren over de aanpak van gebruikers.