Persberichten
vrijdag, 16 apr 2021

Pandemiewet: Raad van State bevestigt eerdere kritiek Vlaams Belang

In een advies over het voorontwerp van pandemiewet dat de paars-groene regering met de karwats door het parlement wil jagen, bevestigt de Raad van State de kritiek die het Vlaams Belang reeds eerder gaf. Zo stelt de Raad van State dat de manier waarop er wordt geregeerd met ministeriële besluiten niet aanvaardbaar is. “Het ontwerp van pandemiewet van minister Annelies Verlinden (CD&V) is dus onaanvaardbaar, en zal ons enkel verder op het donkere pad van de corona-coup brengen”, waarschuwt Vlaams Belang-fractievoorzitter Barbara Pas, die tevens met verbazing noteert dat het advies van de Raad van State reeds uitvoerig wordt besproken door de pers, terwijl de Kamerleden zelf nog steeds geen inzage hebben gekregen in dat advies.
 
“Het Vlaams Belang heeft van in het begin gesteld dat de coronacrisis louter regelen met ministeriële besluiten onaanvaardbaar is”, zo zegt Pas. “De Raad van State bevestigt dit nu, en geeft dus impliciet toe dat zowat het hele coronabeleid van reisverboden en avondklokken totaal ongrondwettelijk was en is.” De kritiek die door de regering en minister Verlinden steeds hooghartig werd weggewuifd, wordt nu dus bevestigd door de Raad van State.
 
Dat de Raad van State bedenkingen heeft bij het feit dat het zelf buitenspel wordt gezet ten gunste van het Grondwettelijk Hof, maar wél akkoord gaat met het verder buitenspel zetten van het parlement is vanuit democratisch oogpunt dan weer onbegrijpelijk, aldus nog de Vlaams-nationalistische partij. Dat ook de rol en de bevoegdheden van de Gewesten en Gemeenschappen wordt uitgehold is eveneens onaanvaardbaar, klinkt het. “De groen-rood-blauwe unitaristen van de Vivaldiregering hebben de coronacrisis niet alleen misbruikt om het parlement uit te schakelen, maar ook om heel wat bevoegdheden van de deelstaten weer over te hevelen naar het federale niveau.” stelt Pas. “Het Vlaams Belang heeft er steeds voor gewaarschuwd dat de coronacrisis niet mag leiden tot een Belgische corona-coup. We kunnen vandaag helaas niets anders dan vaststellen dat dit net wél is gebeurd.”
 
Tenslotte roept het Vlaams Belang op om de bespreking van de pandemiewet niet op een drafje af te handelen. “Nu de noodmaatregelen stilaan worden afgebouwd is het best mogelijk dat de pandemiewet niet meer van toepassing zal worden voor de huidige crisis. We moeten daarom een grondig en diepgaand debat voeren over deze pandemiewet, waarbij terdege rekening wordt gehouden met de fundamentele kritiek vanuit de Raad van State en vanuit het parlement”, besluit Pas. “En laat ons daarbij alstublieft ook de stevige kritiek van de Gegevensbeschermingsautoriteit niet vergeten over de manier waarop persoonsgegevens zouden worden verwerkt.