Nieuws
woensdag, 27 jul 2022

“Partijdotaties moeten eindelijk worden gehalveerd”

De Kamer van Volksvertegenwoordigers publiceerde deze maand de jaarrekening van de politieke partijen. “Samen bezitten de partijen het recordbedrag van 156,8 miljoen euro, een verdrievoudiging in twintig jaar”, zegt Kamerlid Frank Troosters. “En een schande in tijden waarin zovele mensen het moeilijk hebben. Het Vlaams Belang diende al meermaals een voorstel in om de partijdotaties te halveren, maar daar hebben de andere partijen geen oren naar.”

“De partijdotaties liggen in vergelijking met de andere Europese landen al extreem hoog en het wordt alleen nog maar erger”, stelt Troosters vast. “De Belgische partijen ontvingen in 2020 73,6 miljoen euro en in 2021 het recordbedrag van 75,2 miljoen euro. Uitschieter is de N-VA met 34,9 miljoen euro.”

“Enkel het Vlaams Belang wil klaar en duidelijk komaf maken met de schandalige zelfbediening in de vorm van partijdotaties”

“De huidige partijfinanciering werd uitgewerkt in de nasleep van het Agustaschandaal, waarbij socialisten aan beide zijden van de taalgrens zich bezondigd hadden aan grootschalige corruptie”, herinnert Troosters zich. “Partijdotaties kwamen in de plaats van giften, maar de zelfbediening van de systeempartijen is gewoon blijven bestaan. De dotaties zijn afhankelijk van het verkiezingsresultaat, maar naarmate deze partijen in elkaar schrompelden, werd de te verdelen taart dan maar groter gemaakt.”

“Het Vlaams Belang diende al meermaals een duidelijk wetsvoorstel in om de veel te hoge dotaties minstens te halveren”, besluit Troosters. “De paars-groene partijen steunden dit uiteraard niet, maar stelden een daling voor van amper 1,1 procent. Met toepassing van de indexering zouden de bedragen in absolute cijfers daarbij zelfs nog stijgen. En de N-VA kwam niet verder dan een voorstel om het indexeringsmechanisme in de wet af te schaffen, een pleister op een houten been.”