Nieuws
woensdag, 08 mrt 2023

Pensioenen: “door prutswerk van Lalieux zullen we 850 miljoen euro mislopen”

Pensioenen: “door prutswerk van Lalieux zullen we 850 miljoen euro mislopen”

Het Vlaams Belang is bijzonder kritisch over de bijgewerkte besparingsnota voor de pensioenen van minister Karine Lalieux (PS). De minister werkte haar oorspronkelijke plan bij omdat de oorspronkelijke besparingen niet volstonden voor de Europese Commissie. “Ze had zich die moeite beter bespaard”, oordeelt Kamerlid Ellen Samyn. “De herwerkte versie heeft nog minder budgettaire impact dan de oorspronkelijke. Indien geen werk wordt gemaakt van een degelijke pensioenhervorming, zal Vlaanderen de rekening gepresenteerd krijgen.”

De Europese Commissie is van oordeel dat de federale regering de vergrijzingskosten in dit land onvoldoende onder controle houdt en eist daarom een ingreep in de pensioenen. De commissie koppelt daar honderden miljoenen aan Europese relancesteun aan. Die zouden niet uitgekeerd kunnen worden zolang België geen degelijk pensioenplan naar voor schuift. “In februari kwam Lalieux met een besparingsplan dat de prijs van de pensioenen op lange termijn zou verlagen met 0,4 tot 0,5 procent van het bruto binnenlands product”, aldus Samyn. “Dat was op zich al veel te weinig voor ons, maar het kon blijkbaar nog erger. Na een herziening wordt dat nu, met 0,3 procent, zelfs nog minder.”

“Geen enkele maatregel uit Lalieux’ plan zal de Vlaming iets opleveren”

Van de concrete voorstellen die Lalieux doet, laat het Kamerlid geen spaander heel. “Centraal staat nog steeds de zinloze pensioenbonus, die nadelig is voor de arbeidsmarkt en de betaalbaarheid van de pensioenen nog meer onder druk zal zetten.” Voor het Vlaams Belang staat het als een paal boven water dat Lalieux’ werk de Europese toets niet zal doorstaan. “Van concrete pensioenmaatregelen die voor de Vlamingen effectief iets zullen opleveren, is er geen sprake in de plannen die nu op tafel liggen”, aldus Samyn. “We zijn intussen maart en naderen de deadline die de Europese Commissie België oplegde. Door dit aanslepende pensioenhervormingsdebacle zullen we wellicht 850 miljoen euro aan Europese relancesteun verliezen.”

“De weg naar de hel is geplaveid met de goede intenties van Lalieux”, merkt Samyn tot slot op. “Haar pensioenplan is een zoveelste voorbeeld van kruimelwetgeving waar de Vlaming niets mee opschiet. Wat we nodig hebben is een echte en grondige pensioenhervorming. Onze mensen moeten krijgen waar ze recht op hebben, onder meer een volledig en volwaardig pensioen na een voltijdse loopbaan van veertig jaar.”