Nieuws
donderdag, 17 nov 2022

Pensioenen Douane en Accijnzen: “Eindelijk rechtvaardigheid”

Het Vlaams Belang is verheugd dat het ‘tantième pensioen’ voor shiftmedewerkers bij Douane en Accijnzen zal worden aangepast. “We hebben hier jarenlang sterk op aangedrongen en eindelijk is het zover. We gaven het wetsontwerp dan ook onze volle steun”, zegt Kamerlid Ellen Samyn. “Het betekent meer rechtvaardigheid voor een uitermate belangrijke dienst, die helaas langdurig aan haar lot werd overgelaten.”

Bijna wekelijks onderschept Douane en Accijnzen grote ladingen drugs. “Voor de eerste helft van dit jaar werd er, en dan spreek ik enkel over de haven van Antwerpen, al 35,83 ton cocaïne in beslag genomen”, aldus Samyn. “En dat doen ze met te weinig personeel, te weinig materiaal, heel gebrekkige informaticasystemen en niet optimale scansystemen. Men strijdt met ongelijke wapens tegen misdaadbendes.”

Met de afschaffing van de douanecontroles aan de binnengrenzen van de Europese Unie in 1993 werd een deel van de douaneambtenaren opgenomen in de personeelsformatie van de gemotoriseerde brigades. “Diegenen die er werkzaam zijn in niveau 2 en 2+ kregen niet de voordelige tantième (1/60 in plaats van 1/50) zoals hun collega’s in niveau 3, wat maakte dat zij langer moesten werken vooraleer hun pensioen te kunnen aanvragen”, vervolgt Samyn. “Een onwettige en zelfs een ongrondwettelijke toestand.”

“Het is zeer betreurenswaardig dat er jaren voor nodig waren om voor Douane en Accijnzen het tantième pensioen aan te passen”

“Ook na de beslissing van het Grondwettelijk Hof in 2019, heeft het nog bijna vier jaar geduurd alvorens het wetsontwerp naar de commissie werd gebracht”, aldus nog Samyn. “Dat het wetsontwerp niet kon behandeld worden omdat de regering destijds in lopende zaken was, is slechts een schijnargument van minister van Sociale Zaken Karine Lalieux (PS). Het bewijst enkel dat er zelfs over eenvoudige en uitgeklaarde zaken geen eensgezindheid bestaat binnen de paars-groene regering.”

“Het is belangrijk om aan de verzuchtingen van Douane en Accijnzen tegemoet te komen, zeker ook wanneer deze het tekort aan personeel of materiaal betreffen”, besluit Samyn. “De douaniers die in onze havens in moeilijke en vooral gevaarlijke omstandigheden succesvol werk verrichten in de strijd tegen internationale drugbendes, moeten prioritair ondersteund worden, zowel op werk- als op arbeidstechnisch vlak.”